nieuws

Regio Amsterdam zet in op verdere metropoolvorming

regios

Honderden deelnemers bezochten donderdag 7 februari het congres EYE on the future, het congres van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in Filmmuseum EYE. Niet eerder sinds de samenwerking in de MRA kwamen bestuurders, ondernemers, adviseurs, wetenschappers en raads- en statenleden in zo groten getale bij elkaar.

Regio Amsterdam zet in op verdere metropoolvorming

De grote belangstelling voor het congres toont volgens de organisatoren aan dat de noodzaak om samen te werken aan de versterking van de economische concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam sterk leeft in de regio. Toonaangevende internationale sprekers deelden tijdens het congres hun visie op topregio’s in de wereld. Bertrand Delanoë, burgemeester van Parijs, was key note speaker en sprak de eerste MRA Rede uit. Europa moet volgens Delanoë voor metropoolregio’s het speelveld zijn. Er is volgens hem geen reden om sceptisch te zijn over ons continent: Europa is een prachtig concept en de metropolen zijn de pijlers ervan.

Voor minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is de Metropoolregio Amsterdam het economisch hart van Nederland en daarom topprioriteit in haar beleid. Tegelijkertijd wil zij de regio de ruimte geven om zaken zelf op te pakken en de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk leggen bij de mensen die er wonen en werken. De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van 36 gemeenten in het noordelijk deel van de Randstad, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Al ruim tien jaar werken deze partijen samen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en economie.

Reageer op dit artikel