nieuws

Provincie legt woningbouw Zuid-Limburg aan banden

regios

Gemeenten in Zuid-Limburg mogen alleen nog in bepaalde gevallen nieuwe woningen toevoegen aan de bestaande planvoorraad. Deze verordening treedt per 1 juli 2013 in werking. Dat heeft het College van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Provincie legt woningbouw Zuid-Limburg aan banden

Het besluit is volgens gedeputeerde Erik Koppe hard nodig, omdat het aantal woningen in Zuid-Limburg blijft groeien, terwijl het aantal inwoners daalt. Tegelijkertijd is een kwalitatieve toevoeging van het woningaanbod noodzakelijk om de woonconsument van morgen te binden aan Limburg. Gedeputeerde Koppe: ‘Wat nodig is, is een mix van renovatie, meer sloop met vervangende nieuwbouw en nieuwe woningen voor specifieke doelgroepen.’

De verordening geldt tot het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vanaf 2014 van kracht is. Hierin wordt het toekomstig woningbouwbeleid voor Limburg vastgelegd, inclusief de daarbij behorende maatregelen en definitieve Verordening. De provincie stelt daarnaast een budget van 50 miljoen euro beschikbaar voor vitalisering van de Limburgse woningmarkt. Het geld is bedoeld voor startersregelingen, een ‘acupunctuuraanpak’ leefbaarheid, de uitwerking van de motie bouw, voor financiële arrangementen, een transitiefonds en de aanpak van de ‘slapende’ woningbouwplancapaciteit.

Reageer op dit artikel