nieuws

Geharrewar over leeg CBS-kantoor duurt voort

regios

De impasse over de herontwikkeling van het voormalige CBS-kantoor in Voorburg is nog niet voorbij. Dat meldt de gemeente Leidschendam-Voorburg op zijn website. Al in 2005 maakten gemeente en het Rijk nieuwe plannen voor de Voorburgse kantoorkolos.

Geharrewar over leeg CBS-kantoor duurt voort

Begin 2008 verhuisde het Centraal Bureau voor de Statistiek van zijn oude locatie van 70.000 m2 naar een nieuw kantoor van 30.000 m2 in de Haagse vinex-locatie Leidschenveen. Het verlaten gebouw ombouwen tot een wooncomplex vonden partijen toen en ook nu het meest kansrijk. Maar tot op heden is nog geen enkel concreet plan tot stand gekomen. Niet alleen de economische crisis is daar debet aan, ook onenigheid tussen betrokken partijen speelt een vertragende rol, zo blijkt.

De gemeente wil zoals gebruikelijk een intentieovereenkomst sluiten voor de haalbaarheidsfase, een Ruimtelijk Kader (laten) opstellen en vervolgens een (ontwerp)bestemmingsplan maken. Eigenaar het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) wil dit echter in eigen beheer regelen en vraagt financiële garanties van de gemeente.

Burgemeester en wethouders stuurden eind vorig jaar een brief naar de staatssecretaris van Financiën, waaronder het RVOB toen ressorteerde. Hierin vraagt het college aan de bewindsman om zijn invloed aan te wenden om uit de ontstane impasse te komen. Tegenwoordig valt het RVOB onder het ministerie van Wonen en Rijksdienst. Minister Blok is nu ook op de hoogte gebracht van deze kwestie. Overeenstemming is nog niet bereikt, stelt de gemeente.

De afgelopen 2,5 jaar verhuurde leegstandsbeheerder Camelot een deel van het CBS-gebouw aan zo’n negentig creatieve ondernemers. Vanaf 1 februari zijn alle ondernemers vertrokken, zoals afgesproken met eigenaar het RVOB. Reden is dat het pand niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit en het gebruiksbesluit. Het was de bedoeling dat het kantoor de afgelopen 2,5 al zou zijn herontwikkeld. Of een goede businesscase de komende jaren mogelijk is, valt nog te bezien. Den Haag wil de komende jaren 10.000 woningen ontwikkelen in de 600.000 m2 aan leegkomende ministeries.

Reageer op dit artikel