nieuws

Financiën Breda zorgelijk door grondverliezen

regios

De reserves van de gemeente Breda zijn niet toereikend om nog meer grote verliezen op de grondexploitatie op te vangen. ‘De financiële positie van Breda is derhalve zorgelijk te noemen’, zegt de Rekenkamer van de gemeente donderdagavond (21 februari) na onderzoek.

Financiën Breda zorgelijk door grondverliezen

De gemeente Breda is de afgelopen jaren al geconfronteerd met tekorten en afboekingen voor in totaal 100 miljoen euro. Als alle negatieve scenario’s uitkomen, komt daar nog bijna 150 miljoen euro bij, becijferde de Rekenkamer. Behalve bekende factoren zoals de stagnerende markt en dalende prijzen, weegt extra mee dat Breda veel grond, te grote ambities en te duur aanbod heeft, terwijl er juist vraag is naar goedkope huizen. Vanuit de wens om hogere inkomens naar de stad te trekken, worden vooral duurdere huizen gebouwd, terwijl in realiteit vooral studenten en Oost-Europese werknemers naar de stad komen en oudere ouderen op zoek zijn naar goedkope (zorg)woningen.

De onderzoekers betwijfelen of het plan van de gemeente om het komende decennium jaarlijks 5 miljoen euro te gaan sparen, genoeg is. De Rekenkamer adviseert om onhaalbare bouwprojecten te stoppen. ‘De gemeente moet besluiten nemen die grotere tekorten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.’

‘We weten donders goed dat de gemeente er niet florissant voor staat en delen de zorgen’, reageerde wethouder Alfred Arbouw donderdagavond. Hij denkt dat met het bedrag van 50 miljoen euro in de spaarpot de risico’s vooralsnog zijn afgedekt. De VVD-wethouder sluit niet uit dat er nog projecten geschrapt worden, maar benadrukt dat niet alleen naar de financiën maar ook naar de ontwikkeling van de stad gekeken moet worden. ‘Dat mis ik een beetje.’

Reageer op dit artikel