nieuws

Staedion eigenaar 3.000 woningen op Ypenburg

regios

Staedion is vanaf gisteren eigenaar van 3.000 sociale woningen op Ypenburg. Met ingang van 30 januari hebben Vestia, Rijswijk Wonen en Vidomes hun aandeel in de stichting Woonformatie Ypenburg volledig overgedragen aan Staedion.

Staedion eigenaar 3.000 woningen op Ypenburg

Tot vandaag kende de stichting Woonformatie Ypenburg vier eigenaren: Vestia Groep (40 procent), Staedion (30 procent), Vidomes (15 procent) en Rijswijk Wonen (15 procent). Staedion is na het overnemen van alle lusten en lasten nu als enige verantwoordelijk. De integratie van de Ypenburgse corporatie binnen de stichting Staedion is naar verwachting op 1 mei afgerond.

Met de overgang zijn 3.000 woningen gemoeid, waarvan 300 binnenkort op te leveren. Ook zit er 5.000 m2 bedrijfsonroerendgoed in de transactie. Het beheer van de woningen gebeurt tot het moment van volledige integratie door medewerkers Vestia Nootdorp. Staedion neemt de komende maanden het beheer over en een deel van het personeel van Vestia Nootdorp (18,7 fte).

Woonformatie Ypenburg kon door hoge financieringslasten op eigen kracht niet langer voldoen aan de financiële eisen van Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een eerder geplande overgang naar de Vestia Groep kon geen doorgang vinden door de ontwikkelingen binnen Vestia.

De overname betreft woningen, bedrijfsruimtes en parkeervoorzieningen met een WOZ-waarde van 653 miljoen euro, inclusief nieuwbouw van 90 miljoen euro. De overnameprijs ligt tegen de 70 procent van de WOZ-waarde. Staedion neemt ook alle bestaande financieringen over van Woonformatie Ypenburg. Staedion zal voor de 3.000 woningen op Ypenburg van het CFV vrijstelling krijgen voor het betalen van de saneringsheffing. Deze vrijstelling is gebaseerd op het feit dat Staedion met de overname een saneringscorporatie te hulp schiet.

Reageer op dit artikel