nieuws

Directeur Vitaal Wonen ontslagen

regios

De raad van commissarissen van woningcorporatie Vitaal Wonen heeft de directeur ontslagen. Dat schrijft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in een brief aan de Tweede Kamer.

Directeur Vitaal Wonen ontslagen

Aanleiding voor de aanzegging van het ontslag zijn de eerste uitkomsten van een onafhankelijk (forensisch) onderzoek van Vitaal Wonen naar alle feiten op aandringen van Blok. De corporatie heeft de bestuurder ontslag aangezegd voor het niet informeren van de raad van commissarissen over tegenstrijdige belangen en het zonder toestemming doen van (salaris)betalingen aan zichzelf.

Vitaal Wonen is een kleine woningcorporatie uit Limbricht (Limburg) met 277 woningen. De maatregel volgt op een onderzoek na berichtgeving in NRC Handelsblad eind augustus 2012 over belangenverstrengeling. De directeur was al geschorst. Hij zou privé 184.000 euro hebben verdiend aan een vastgoedtransactie van Vitaal Wonen.

Minister Blok meldt verder in zijn brief dat de voorzitter van de raad van commissarissen van Vitaal Wonen is afgetreden, omdat de maximale zittingstermijn van twaalf jaar is overschreden. De positie van de voorzitter stond door de belangenverstrengeling ter discussie. Volgens NRC heeft niet alleen de directeur van Vitaal Wonen zich verrijkt met een vastgoedtransactie, maar heeft de corporatie ook een villa gekocht die werd verhuurd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek geven geen aanleiding dat te veronderstellen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de bedenkelijke situatie bij Vitaal Wonen mede is ontstaan doordat de vorige bestuurder in 2007 is opgevolgd door zijn zoon, waarbij de vorige bestuurder is aangebleven als adviseur van Vitaal Wonen bij vastgoedprojecten. De raad van commissarissen heeft erkend dat de raad onvoldoende toezicht hield op mogelijke belangenverstrengeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft er bij de woningcorporatie op aangedrongen het huidige onderzoek voort te zetten. Verder onderzoek moet uitwijzen of de door Vitaal Wonen geleden schade op de ontslagen directeur kan worden verhaald.

Reageer op dit artikel