nieuws

Orderportefeuille woningbouwers beter gevuld

Projectontwikkeling

De orderportefeuille in de woningbouw is in april 2017 met viertiende maand gestegen tot tien maanden. De werkvoorraad voor deze sector staat hiermee op de hoogste stand sinds het begin van deze meting.

Orderportefeuille woningbouwers beter gevuld
Woningbouw

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2017 van het Economisch Instituut voor de Bouw. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw is stabiel gebleven op 8,5 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw nam hiermee met drietiende maand toe tot 9,4 maanden. De werkvoorraad in de totale bouw kwam hiermee uit op 8,5 maanden, een stijging van drietiende maand ten opzichte van maart 2017.

Ongeveer drie op de vier van de bouwbedrijven gaven aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Eén op de tien bouwbedrijven ondervond stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. In de woningbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste reden voor stagnatie in onderhanden werk. Voor de andere sectoren was dit een tekort aan orders.

Ongeveer 65 procent van de bedrijven beoordeelt de huidige orderpositie als normaal. Drie op de tien bedrijven beschouwt de positie als groot. Ongeveer driekwart van de bedrijven verwacht geen personeel aan te trekken, terwijl bijna een op de vier bedrijven verwachten extra personeel in dienst te nemen. Bijna zes op de tien bedrijven verwachten dat de tarieven gelijk blijven, terwijl 40 procent verwacht de tarieven te zullen verhogen.

Reageer op dit artikel