nieuws

Leegstand Amsterdamse kantoren daalt met 15 procent

Projectontwikkeling

Het percentage leegstaande kantoren daalde in Amsterdam vorig jaar met maar liefst 15 procent. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis dat de leegstand afnam. Een duidelijke trendbreuk, volgens wethouder Wonen en Bouwen Laurens Ivens in gesprek met Cobouw.

Voor een deel komt de daling van de leegstand door de aantrekkende economie, maar transformatie van kantoren naar een andere functie speelde een nog groter rol. Amsterdam heeft het afgelopen jaar meer dan 150.000 vierkante meter aan kantoorruimte getransformeerd naar woningen, hotels en andere vormen van vastgoed. Dit komt omdat Amsterdam de afgelopen jaren prioriteit heeft gemaakt van de verbouwing van kantoren.

 

Mooie kans

Transformaties van kantoren werden door de markt vroeger nog vrij sceptisch bekeken. Maar sinds 2013 zit de markt flink in de lift en krijgen veel kantoorpanden een nieuwe functie. De leegstand in kantoren is nu jaarlijks aan het afnemen, een trend die lijkt door te zetten. Ivens: ‘Voor veel mensen zijn alle leegstaande kantoren een doorn in het oog. We moeten in Amsterdam goed omgaan met de ruimte die we hebben. Er is grote behoefte aan betaalbare woningen in de stad. De lege kantoorgebouwen bieden een mooie kans om dit te realiseren.’

 

Einde aan wildgroei

De gemeente speelde in de afgelopen jaren volgens Ivens een grote rol bij de transformaties. In 2012 sloot de gemeente Amsterdam een convenant met marktpartijen dat de wildgroei aan nieuwe kantoren het hoofd moest bieden.

Voorheen konden bedrijven een nieuw hoofdkantoor laten bouwen en het voormalig gebouw leeg achter laten. Inmiddels moet zo’n onderneming aantonen dat nieuwbouw nodig is. Ook mogen vastgoedpartijen pas een nieuw kantoor bouwen als ze aantoonbaar huurders hebben. Bouwen voor leegstand is hiermee voorbij.

 

Belangrijk hulpmiddel

Ivens: ‘In Amsterdam staat nog steeds 1,1 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. We verwachten dat de aankomende tijd ook steeds meer verzorgingshuizen leeg komen te staan. Transformatie is dus een belangrijk hulpmiddel in de groeiende vraag naar huisvesting. Vorig jaar besloeg transformatie 23 procent van de totale woningbouw.’

In totaal werden er in 2015 in Amsterdam 827 woningen door transformatie toegevoegd aan de voorraad. Veelal gaat het dan om studentenwoningen, maar ook particuliere woningen en huisvesting voor statushouders. Een deel van die woningen werd gerealiseerd door bestaande gebouwen om te bouwen, een ander deel door het kantoorpand te slopen en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten.

Ivens hoopt op meer gebouweigenaren die hun verlies durven te nemen en willen investeren in nieuwe woningen.

‘In transformatie liggen nog grote kansen’, zegt Ivens. ‘Er staan nog steeds te veel kantoren leeg. En het is goed dat kantooreigenaren beginnen te beseffen dat er in veel gebouwen nooit meer een kantoor gevestigd zal worden en dat ze het beter kunnen ombouwen, bijvoorbeeld tot woningen. Dit jaar zien we voor het eerst een trendbreuk: de leegstand van kantoorgebouwen neemt af. Dat is goed voor de stad. Want voor Amsterdammers is het belangrijk dat de ruimte goed wordt gebruikt, en dat de wijken goed en leefbaar zijn.’

 

Hotels

Ondanks de afname van leegstaande kantoren bedraagt die leegstand in de hoofdstad toch nog 15 procent. Maar zonder transformatie was dat percentage meer dan 25 procent geweest, zo becijferde vastgoedadviseur JLL. In de afgelopen vijf jaar kreeg 12 procent van de kantoren in de hoofdstad een andere functie. In bijna de helft van de gevallen is sprake van de komst van hotels. Zo’n 34 procent werd omgebouwd naar woningen.

In 2015 liggen die percentages anders. Inmiddels worden de meeste panden omgezet naar woningen: van de 78 getransformeerde panden in 2015 werden er 13 omgezet naar hotels en 48 naar woningen. In de gemeentelijke plannen verdwijnt er dit jaar en volgend jaar nog eens 200.000 vierkante meter aan leegstaande kantoorruimte. Daarna zal het tempo afnemen omdat er alleen nog moeilijk te transformeren panden overblijven.

 

Vastgoedmarkt organiseert op de Provada (7-9 juni 2016, RAI Amsterdam) weer een Transformatieplein. Hier wordt een twaalftal te transformeren projecten gepresenteerd. Architecten komen met voorstellen voor de transformatie.  

Reageer op dit artikel