nieuws

Utrechtse bevolking ruim 21 procent groter in 2030

Geen categorie

De Nederlandse bevolking zal tussen 2016 en 2030 naar verwachting met bijna 950.000 inwoners en 700.000 huishoudens groeien. Een derde van de bevolkingsgroei vindt plaats in de vier grote steden, waardoor 14,6 procent van de totale bevolking in de G4 zal wonen.

Utrechtse bevolking ruim 21 procent groter in 2030

Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bureaus voorzien de komende 14,5 jaar een bevolkingsgroei van bijna 950.000. Deze bevolkingsgroei zal bijna driekwart plaatsvinden in de grotere gemeenten met 100.000 of meer inwoners. De grootste groei wordt verwacht voor de vier grote steden, die in 2030 gemiddeld 15 procent meer inwoners dan in 2015 zullen tellen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn daarmee samen goed voor een derde van de Nederlandse bevolkingsgroei per saldo tot 2030.

In 2000 woonde 12,6 procent van de Nederlandse bevolking in de G4, nu is dat 13,6 procent en rond 2030 14,6 procent. CBS en PBL vermelden daarbij alleen percentages en geen cijfers. Op 1 januari telde Nederland ruim 7,7 miljoen huishoudens en bijna 17 miljoen inwoners (op 12 september 17,045 miljoen), een groei van respectievelijk 0,7 procent (huishoudens) en 0,5 procent (inwoners) ten opzichte van 2015. Dat betekent een inwonertal in 2030 van bijna 18 miljoen. Vergeleken met 2000 telde Nederland begin 2016 14 meer huishoudens en 7 procent meer inwoners. Utrecht zal volgens de bureaus het hardste groeien, met een bevolking die in 2030 21,4 procent groter is (17,7 procent meer huishoudens).

Daarna volgen Amsterdam (inwonertal +18,1 procent, huishoudensgroei +13,3 procent), Den Haag (inwonertal +13 procent, huishoudensgroei +8,5 procent) en Rotterdam (inwonertal +10,2 procent, huishoudensgroei +5,8 procent). Amsterdam heeft nu ongeveer 840.000 bewoners. In 2030 zal het inwonertal dan op ongeveer 990.000 liggen. Medio 2030 zal Amsterdam waarschijnlijk 1 miljoen inwoners hebben. Rotterdam groeit van zo’n 633.000 naar bijna 700.000, Den Haag van nu 520.000 naar bijna 590.000 en Utrecht van ruim 340.000 naar 412.000. CBS en PBL houden wel een slag om de arm. Onzekere factoren als immigratie, economische ontwikkeling en woningbouw zijn volgens hen moeilijk te voorspellen.

Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal huishoudens blijven toenemen. In het westen van Nederland zijn er diverse andere sterke groeiers zoals Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Amersfoort. Hier groeien ook diverse buurgemeenten van de grote steden sterk, zoals Diemen bij Amsterdam en Rijswijk bij Den Haag. In het zuiden van Nederland wordt de groei getrokken door de Brabantse steden Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda.

In het oosten van Nederland blijft het inwonertal van Zwolle, Arnhem, Nijmegen en Ede sterk groeien. In het noorden kennen Groningen en Leeuwarden een beduidende groei. Een opvallende ontwikkeling verwachten PBL en CBS in Almere. Tot 2030 neemt de bevolking daar naar verwachting met 16,1 procent toe, terwijl het aantal huishoudens in die periode met ruim 30 procent groeit. Dat duidt op een grote groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Vooral kleinere gemeenten zullen hun bevolking verder zien afnemen. Dit is onder meer het geval in Drenthe, Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Noord-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

In 2030 zal bijna een op de vijf gemeenten minder inwoners tellen dan nu. De sterkste krimp van het inwonertal zal gebeuren in Delfzijl (-18 procent). Forse krimp is er ook in delen van de Achterhoek (Bronckhorst -13,2 procent), Drenthe (Coevorden -9,2 procent), Zeeland (Sluis -7,5 procent) en Limburg (Kerkrade -7,5 procent). Opvallend is de verwachte bevolkingsdaling in welvarende maar relatief ‘grijze’ kustdorpen als Wassenaar (-3,1 procent) en Bergen (-5,1 procent). Het aandeel 65-plussers zal in de grote steden in 2030 gemiddeld 17 procent bedragen tegenover 26 procent in de kleinere gemeenten. (MvL) 

Reageer op dit artikel