nieuws

NVM: huurwoning in grote stad snel onbereikbaar

Geen categorie

Als het aanbod van middeldure huurwoningen niet snel toeneemt, zal wonen in de grote steden voor een groeiende groep huishoudens onbereikbaar worden. Dat stellen NVM en VGM NL in een toelichting op hun kwartaalcijfers over de geliberaliseerde huurwoningmarkt.

NVM: huurwoning in grote stad snel onbereikbaar

Er is nog steeds sprake van forse krapte in het middensegment huurwoningen. Door de stevige groeiende vraag naar vrije sector huurwoningen komen de huurprijzen van deze categorie woningen steeds meer onder druk te staan. Door diverse overheidsmaatregelen zijn veel consumenten aangewezen op de vrije huursector in met name het middensegment van 700 tot 1.000 euro per maand, stellen de brancheverenigingen.

In het geliberaliseerde segment van de woningmarkt is decennia lang niet of nauwelijks geïnvesteerd. De sector commerciële huur is in ons land zeer klein vergeleken met omliggende landen. Het beperkte aanbod verhindert de toegang tot een betaalbaar vrije sector huursegment en verstoort het functioneren van de woningmarkt. De geliberaliseerde huurmarkt vormt een cruciale verbinding tussen de koopsector en de gereguleerde huursector. Met name in de grote steden is het tekort nijpend en dreigen grote groepen huishoudens geen passende woning meer te kunnen vinden. Er is dringend behoefte aan meer aanbod.

Ger Jaarsma, voorzitter NVM, constateert dat de woningnood in de vrijehuursector ‘helaas nog niet is afgewend’. ‘Meer aanbod is dringend noodzakelijk, omdat de overheid de vraag naar vrijesectorhuurwoningen zelf verder opstuwt. Vanwege striktere eisen aan de toewijzing van sociale huurwoningen en maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, zijn meer huurders aangewezen op de vrije sector. Een gevolg van de strengere hypotheeknormen is dat steeds meer mensen eerst moeten huren voor zij een woning kunnen kopen. De Rijksoverheid heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze mensen wel ergens terecht kunnen.’

Concrete prestatieafspraken tussen Rijksoverheid, gemeenten, corporaties en marktpartijen over het aanbod van meer vrije sector huurwoningen moeten dit beter borgen, aldus Jaarsma. ‘Het aanpassen van de liberalisatiegrens is binnen het huidige systeem een middel om het middensegment huurwoningen – regionaal – een volwaardig alternatief voor sociale huur dan wel een koopwoning te laten worden.’ Eric Verwey, voorzitter VGM NL, noemt enkele gewenste maatregelen. ‘Nodig is het toewijzen van bouwlocaties voor vrije sector huurwoningen, in woningbouwplannen een substantieel aandeel vrije sector huurwoningen opnemen en het stimuleren van de verkoop van duurdere corporatiewoningen.’ (MvL)

Reageer op dit artikel