nieuws

Nauwelijks gemeentebeleid op markthuurwoningen

Geen categorie

Twee op de drie gemeenten heeft geen specifiek beleid voor de realisatie van vrijesectorhuurwoningen. Hierdoor lopen gemeenten het risico dat de ontwikkeling ervan spaak zal lopen en dat tekorten in dit segment verder zullen oplopen.

Dat schrijft vastgoedadviseur Capital Value op basis van een enquête onder 85 gemeenten. Van de gemeenten heeft 66 procent geen bouwbeleid opgesteld met daarin duidelijke kaders en condities waaronder vrijesectorhuurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Door het vaststellen van een woonvisie met aansluitend beleid kunnen gemeenten een actievere rol spelen in het realiseren van nieuwe woningen in dit segment.

Meer dan 80 procent van de grote en middelgrote gemeenten verwacht een toenemende vraag naar vrijesectorhuurwoningen, met name in het huurprijssegment tussen 710 en 850 euro. In grote gemeenten wordt voornamelijk toenemende vraag verwacht naar meergezinswoningen (62 procent). In de middelgrote gemeenten ligt dit aandeel op 42 procent.

Een groot deel van de ondervraagde gemeenten (64 procent) voert wel een faciliterend grondbeleid. Het initiatief van de ontwikkeling ligt in deze gemeenten meer bij marktpartijen en corporaties. Het is echter wel van belang dat deze gemeenten duidelijk beleidsprogramma’s opstellen met daarin kaders en mogelijkheden voor marktpartijen en corporaties. Alleen met duidelijk beleid kunnen gemeenten een belangrijke faciliterende rol spelen bij de realisatie van vrijesectorhuurwoningen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value, hoopt dat er spijkers met koppen kunnen worden geslagen. ‘Juist nu er zoveel kapitaal beschikbaar is, is het van belang dat partijen gezamenlijk nog actiever de kansen benutten die er nu zijn om de tekorten aan huurwoningen verder terug te brengen. Het vaststellen van de woningmarktregio’s door minister Blok biedt meer houvast voor gemeenten om samen met corporaties en marktpartijen op regionaal niveau (prestatie)afspraken te maken. Hierbij is het van belang niet alleen naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit te kijken.’ (MvL)

Reageer op dit artikel