nieuws

Logistieke bedrijven willen nieuwbouw

Geen categorie

In Nederland is een aanhoudende vraag naar logistiek vastgoed. Door diverse trends zoals schaalvergroting worden hogere en andere eisen gesteld aan logistiek vastgoed, waardoor de behoefte aan nieuwbouw groeit.

In 2015 is de opname aan logistiek vastgoed met 30 procent toegenomen ten opzichte van 2014. Bureau Stedelijke Planning verwacht dat deze ontwikkeling in de komende jaren doorzet. Tegelijkertijd zal ook de leegstand van bestaand logistiek vastgoed toenemen omdat een substantieel deel niet meer voldoet aan de huidige eisen van de eindgebruikers.

Door de aanhoudende vraag naar logistiek vastgoed is de totale logistieke voorraad in Nederland sinds 2000 sterk toegenomen. Voor de logistiek is modern passend vastgoed schaars. Door trends als online verkoop (e-commerce) worden hogere en andere eisen gesteld aan logistiek vastgoed, waardoor de behoefte aan nieuwbouw toeneemt. Bovendien zet de schaalvergroting in het logistieke vastgoed door.

Tachtig procent van de beleggingen in logistiek vastgoed in 2015 betrof logistieke gebouwen met een oppervlakte van 30.000 m2 of meer. In 2011 was dit nog de helft. Niet alleen de omvang is van belang maar ook het formaat (bij voorkeur rechthoekig). Bovendien stijgen de gewenste bouwhoogtes van het vastgoed (minimaal 10 tot 20 meter) vanwege de mogelijkheid tot snelle orderverwerking en efficiënte opslag van goederen. Schaal is een belangrijk concurrentievoordeel om effectief en efficiënt te opereren.

Door de grote vraag is in 2015 voor het eerst sinds jaren het totale aanbod aan logistiek vastgoed gedaald. In 2014 bedroeg het aanbod aan logistiek vastgoed 2,8 miljoen m2 en in 2015 2,5 miljoen m2. Tegelijkertijd is ook de leegstand van bestaand logistiek vastgoed toegenomen. Met name omdat een substantieel deel niet meer voldoet aan de huidige eisen van de eindgebruikers. Zo wil driekwart van de logistieke bedrijven een vrije hoogte van tenminste tien meter, terwijl slechts de helft van het aanbod hieraan voldoet. Bovendien heeft het merendeel van de aangeboden objecten een oppervlakte van 5.000 tot 10.000 m2, terwijl er een toenemende vraag is naar grootschalige hoogwaardige logistieke gebouwen. Het Bureau Stedelijke Planning verwacht dan ook dat het structurele aanbod de komende jaren verder zal toenemen. Nieuwbouw is vaak de enige mogelijkheid om aan de vraag te voldoen. Dit is ook een belangrijke reden waarom herontwikkeling van bestaand logistiek vastgoed moeilijk van de grond komt.

Reageer op dit artikel