nieuws

Kabinet stimuleert bouw markthuurwoningen

Geen categorie

Het kabinet gaat de benodigde vergroting van het vrijehuursegment op de woningmarkt ondersteunen. Zo bereidt het kabinet een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment.

Kabinet stimuleert bouw markthuurwoningen

Dit staat in de begroting voor 2017 van minister Blok (Wonen) en in de miljoenennota. Hierin schrijft het kabinet dat een vitale vrijehuursector ‘een belangrijke uitdaging’ blijft. ‘De samenstelling van de woningvoorraad verandert maar langzaam. De vrije huursector is met een aandeel van 6 procent in de totale woningvoorraad nog altijd klein, al is het aandeel tussen 2012 en 2015 wel met 40 procent gegroeid. Het kabinet stimuleert de ontwikkeling van de vrije huursector onder andere door van corporaties te vragen zich primair te richten op sociale huisvesting en de liberalisatiegrens te bevriezen.

‘Versnelling van de ontwikkeling van het vrije huursegment vraagt om samenwerking tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen en concrete afspraken met deze partijen. Het kabinet gaat deze versnelling ondersteunen. Gezien de bevoordeling van de gereguleerde huursector en koopmarkt is het immers de verwachting dat de ontwikkeling van de vrije huursector langzaam zal gaan en bijzondere aandacht zal vragen.’

Blok schrijft dat hij ‘samenwerkingstafels’ gaat opzetten om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment. Op korte termijn wordt voor de regio’s Amsterdam en Utrecht het woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) gewijzigd. Anders dan nu het geval is, kunnen nieuwe studio’s en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd. Ook worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren blijft voor scheefwoners een hogere huurverhoging mogelijk. De  kwaliteit van de woning mag een rol spelen bij de hoogte van de huurverhoging. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties kunnen daarover afspraken maken. Huurtoeslagontvangers krijgen verder maandelijks 10,50 euro meer huurtoeslag. De maatregel kost de overheid jaarlijks 150 miljoen euro. 

Reageer op dit artikel