nieuws

IVBN: meer motivering bij perifere nieuwbouw

Geen categorie

Institutionele vastgoedbeleggers pleiten voor een aanscherping van het nieuwbouwbeleid van gemeenten. Daarmee moet nieuwbouw buiten stedelijk gebied moeilijker worden.

IVBN: meer motivering bij perifere nieuwbouw

Dat blijkt uit een persbericht van IVBN. De branchevereniging pleit voor een ‘versteviging’ van de zogenoemde Ladder van Duurzame Verstedelijking. Deze wet is er primair op gericht om gemeenten te dwingen bovengemeentelijke effecten van nieuwbouw van woning-, kantoren-, winkel- of bedrijfsruimte buiten het stedelijke gebied  goed te laten motiveren. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft een consultatie gehouden over het voorstel om de Ladder te vereenvoudigen.

De Ladder ondervindt vanaf de invoering najaar 2012 veel kritiek van zowel publieke als private partijen, die directe belangen hebben bij die nieuwbouw. IVBN vindt dat de ladder moet worden verstevigd door die toe te snijden op de motivering van de ‘regionale behoefte’ aan nieuw te bouwen kantoor-, winkel- of woonruimte. IVBN vindt ook dat het effect van die eventuele nieuwbouw van met name kantoren of winkels op de bestaande en verwachte leegstand in die segmenten apart moet worden onderzocht en verwerkt in de motivatie.

Voorts pleit IVBN voor het inlassen van een extra, éérste trede in de huidige Ladder door een (regionale) behoefte aan nieuwe kantoor- of winkelruimte éérst te zoeken binnen bestaande, binnenstedelijke kantoor- of winkelgebieden. Daarna pas – als tweede trede – in de overige stedelijke ruimte en tot slot als derde trede eventueel buiten de stedelijke ruimte. Detailhandel Nederland heeft samen met IVBN ook gereageerd op de internetconsultatie, specifiek inzake winkelruimte.

Beide partijen zijn van mening dat het bepalen van de actuele behoefte aan nieuwe winkelmeters te allen tijde in regionaal verband dient te worden bekeken. Immers, het verzorgingsgebied van winkelgebieden beweegt zich doorgaans over gemeentegrenzen heen. Ook VNO-NCW en MKB Nederland pleiten ervoor dat een gemeente verplicht wordt tot regionaal afstemmingsoverleg over nieuwbouw met gemeente-overstijgende effecten. Uit dat overleg zal dan moeten blijken of er sprake is van een duidelijk regionale behoefte aan die nieuwbouw.

Reageer op dit artikel