nieuws

EPRA prijst duurzame verslaggeving genoteerd vastgoed

Geen categorie

Ruim een derde van de Europese beursgenoteerde vastgoedbedrijven is dit jaar door EPRA onderscheiden vanwege hun duurzaamheidsverslaggeving. EPRA dringt wel aan op like-for-like prestatiemetingen.

Dit is een verdubbeling van het aantal onderscheiden bedrijven sinds de introductie van deze standaard in 2012, aldus de European Public Real Estate Association (EPRA). Toen het eerste BPR-duurzaamheidsonderzoek vijf jaar geleden werd uitgevoerd, kwam slechts 18 procent van de bedrijven in aanmerking voor een EPRA Award. In 2016 is dat aantal gestegen tot 36 procent. Het overgrote deel van die bedrijven – 71 procent – voldeed aan de hoogste standaard (goud).

Consultants van JLL beoordeelden de duurzaamheidsverslaggeving van 98 bedrijven in de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index en van twintig niet in de index opgenomen leden van EPRA. Voor toekenning van een Gold, Silver of Bronze Award hebben zij gekeken naar de mate van compliance met de BPR’s voor duurzaamheid (sBPR’s). De prestatiecriteria die JLL beoordeelde zijn stroomverbruik, stadsverwarming en -koeling, directe én indirecte broeikasgasemissies, waterverbruik en afval (naar gewicht en naar aandeel).

Philip Charls, ceo van EPRA, zei tijdens de jaarlijkse conferentie in Parijs. ‘Duurzaamheid is hét bepalende thema van onze tijd, een thema waar grote beleggers in toenemende mate rekening mee houden voordat ze besluiten kapitaal te investeren in beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Het is daarom bemoedigend te zien hoeveel bedrijven geld en middelen hebben vrijgemaakt om hun verslaggevingsstandaard te verhogen.’

Olivier Elamine, voorzitter van de duurzaamheidscommissie van EPRA en ceo van alstria office REIT-AG, concludeerde: ‘Hoewel dit jaar meer bedrijven voor het eerst hebben gerapporteerd volgens de sBPR’s, zouden we deze groep graag verder zien toenemen, zodat er in 2017 minder bedrijven zijn zonder duurzaamheidsverslaggeving. We dringen er bij de bedrijven ook op aan om te rapporteren op basis van like-for-like prestatiemetingen. Dit zal de consistentie en vergelijkbaarheid van gegevens verbeteren voor beleggers, wat per slot het doel is van de EPRA Best Practice Recommendations voor duurzaamheid.’

Reageer op dit artikel