nieuws

EPRA: 75 miljard extra naar genoteerd vastgoed

Geen categorie

Het debuut van beursgenoteerd vastgoed per 1 september als zelfstandige sector in wereldwijde aandelenindices zou alleen al in de komende jaren kunnen leiden tot extra investeringen in Europese vastgoedaandelen van naar schatting 75 miljard euro.

EPRA: 75 miljard extra naar genoteerd vastgoed

Dit blijkt uit onderzoek van de European Public Real Estate Association (EPRA). Grofweg de helft van de Europese institutionele vastgoedbeleggers met een totaal beheerd vermogen van 3 biljoen euro belegt momenteel niet in beursgenoteerde vastgoedeffecten. Als hun allocatie in lijn zou zijn met die van hun Europese collega’s die wél in vastgoedaandelen beleggen, namelijk zo’n 2,5 procent van het beheerde vermogen, dan mag de beursgenoteerde vastgoedsector extra investeringen ten bedrage van 75 miljard euro tegemoetzien.

Sinds begin deze maand is vastgoed de elfde industriesector volgens de Global Industry Classification Standard (GICS) voor aandelenindices, de referentie voor de aandelenindices van MSCI en S&P. Vastgoed is de eerste nieuwe sector die het levenslicht ziet sinds de lancering van GICS in 1999. De statusopwaardering van vastgoed, tot voor kort een subcategorie van de sector Financials, zal resulteren in lagere volatiliteit en minder risico en daarnaast de positieve inkomsten uit dividend laten zien die REIT-structuren bieden. De aantrekkelijkheid van vastgoedaandelen neemt daarmee verder toe, aldus EPRA.

Philip Charls, ceo van EPRA, zei op 7 september tijdens de jaarlijkse EPRA-conferentie in Parijs: ‘Wereldwijd beursgenoteerd vastgoed is tot volle wasdom gekomen. Een zelfstandige vastgoedsector is de erkenning dat beursgenoteerde vastgoedbedrijven een belangrijke beleggingssector op zich zijn, naast banken, de telecommunicatiesector en andere gangbare sectoren. Deze ontwikkeling onderschrijft wat onderzoek van EPRA al jaren benadrukt: de opname van vastgoedaandelen in een portefeuille betekent dat beleggers op middellange termijn toegang krijgen tot het rendement van de markt voor direct vastgoed, met als bijkomend voordeel veel meer liquiditeit en lagere kosten.’

De opwaardering tot zelfstandige sector volgens de GICS-standaard voor aandelenindices volgt op een verdrievoudiging van het aandeel van vastgoed in de wereldwijde aandelenmarkt naar 3,5 procent van 1,1 procent op het dieptepunt van de marktcyclus in 2009. Een combinatie van aandelenfinanciering en sterke beleggingsresultaten heeft de aanzet gegeven tot een sterke toename van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie van de FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index tot 1,48 biljoen dollar tegenover 508 miljard dollar in 2009.

De groei van de wereldwijde markt voor beursgenoteerd vastgoed is grotendeels toe te schrijven aan de toename van fiscaal gunstige REIT-regelingen, die momenteel 70 procent van de Global Developed Market Index uitmaken. REIT’s zijn vrijgesteld van winstbelasting mits ze het merendeel van hun kasstroom uit huurinkomsten uitkeren als dividend. Het huidige gemiddelde dividendrendement van de FTSE EPRA/NAREIT Global REITs Index is 3,67 procent vergeleken met 3,43 procent voor de MSCI World/Financials Index. (MvL)

 

Reageer op dit artikel