nieuws

Energieaudit brengt besparingspotentieel in kaart

Geen categorie

Als gevolg van de implementatie van de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) is het sinds kort voor veel grote ondernemingen verplicht om een energieaudit te laten uitvoeren. Eneco heeft zijn belangrijkste vastgoedobjecten onderworpen aan deze audit, die naadloos past in het beleid van Eneco om de eigen vastgoedportefeuille te verduurzamen.

De energieaudit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te realiseren. De Europese richtlijn wil met de energieaudits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Ondernemingen die hieraan moeten voldoen, zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers in Nederland of een hogere jaaromzet dan 50 miljoen euro en/of een balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro. Vrijgesteld van deze audits zijn bedrijven met een gecertificeerd energiemanagementsysteem en bedrijven die deelnemen aan het MJA- of MEE-convenant.

 

Plan van aanpak

Voor organisaties die binnen de regeling vallen, geldt dat er voor elk pand een energieaudit beschikbaar moet zijn van ten hoogste vier jaar oud. Volgens de EED moet je 90 procent van de energiestromen van je bedrijf in beeld brengen. DWA begeleidt meerdere bedrijven en instellingen bij het voldoen aan de EED. ‘Startpunt is, zeker bij grote organisaties met meerdere panden, het maken van een plan van aanpak’, vertelt René Jansen, manager strategy bij DWA. ‘In eerste instantie verzamel je zo veel mogelijk gegevens: welke panden zijn er, wat is het bouwjaar, zijn ze recent gerenoveerd, hoe ziet de energierekening eruit, is er een energielabel, etc. Met die dataset in handen kunnen we samen met de klant kijken naar wat ze als eerste zouden moeten doen. Als je een groot gebouw hebt dat je nog lang wilt gebruiken, zet je dat hoger op de prioriteitenlijst dan een kleine vestiging die je binnen twee jaar wilt afstoten. Die selectie is heel belangrijk. Vervolgens gaan we in overleg met het bevoegd gezag. In samenspraak met hen stel je vast welke panden je volgens welke planning aanpakt. Het plan van aanpak bepaalt dus wat je precies gaat doen en welke afspraken je hierover maakt met het bevoegd gezag.’

Hierna wordt de audit uitgevoerd. Experts bezoeken het gebouw om een scan te maken van het gebouw waarbij gekeken wordt naar de energie die de diverse apparatuur en installaties verbruiken. Alle gegevens worden verwerkt in een rapportage. Inmiddels is er een goed beeld ontstaan van het pand en kan de laatste stap worden gezet: het per gebouw opstellen van een lijst van maatregelen die energiebesparing opleveren en binnen vijf jaar worden terugverdiend. Daar is de EED op gericht: het in kaart brengen en uitvoeren van die maatregelen. Jansen: ‘Op het moment dat we die maatregelenlijsten hebben, gaan we met de klant om tafel om te bespreken of dit inderdaad de maatregelen zijn die ze willen nemen. Als de rapportage is ingediend bij het bevoegd gezag, ben je namelijk verplicht ze uit te voeren. Bij grote ondernemingen wordt er vervolgens nog een concernrapportage gemaakt, waarbij ook naar andere dingen, zoals mobiliteit, wordt gekeken. Stel dat je een bedrijf hebt met veel leaseauto’s of waar veel kilometers gemaakt worden met privéauto’s, dan vereist de EED dat je op dat punt ook maatregelen treft om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen.’

 

Logisch

‘Ook voor een energieconcern als Eneco is een onafhankelijke EED-audit heel verhelderend’, aldus Maarten van den Bergh, hoofd Vastgoed & Huisvesting. ‘Eneco richt zich primair op duurzame energieoplossingen; de groepsmissie van het concern luidt dan ook: duurzame energie voor iedereen. Duurzaamheid heeft voor ons evenwel niet alleen te maken met onze business, het impliceert ook zorg en aandacht voor het energiebeheer in onze eigen panden. De Europese richtlijn energie-efficiëntie sluit mooi aan op onze missie. Implementatie van deze wetgeving op onze eigen vastgoedportefeuille was geen enkel probleem. Doel van de EED is dat grote bedrijven in 2020 20 procent minder energie verbruiken om zo het Europese energiebeleid te versnellen. Als duurzaam energieconcern konden we de audits ook zelf uitvoeren, maar we vonden een objectief oordeel van een deskundige derde partij zeer belangrijk in dezen. Daarom hebben wij DWA benaderd, die wij al kenden van eerdere projecten.’

‘Samen met Eneco hebben we een inventarisatie van het vastgoed uitgevoerd. In eerste instantie kwamen vooral de grotere panden van Eneco in aanmerking, die globaal 95 procent van het eigen energieverbruik vertegenwoordigen’, aldus Jansen. ‘Vanwege de zeer korte periode tussen de implementatie van de EU-richtlijn en de deadline voor de eerste audit (5 december 2015) hebben wij allereerst uitstel bij het bevoegd gezag aangevraagd. Daarna hebben we de audit uitgevoerd. De opname op locatie duurde ongeveer een dag, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van diverse gegevens, en binnen circa drie dagen lag de rapportage bij Eneco. Zoals we veel zien, viel ook bij Eneco veel winst te behalen met het beter inregelen van de installaties voor verwarming en koeling.

Naast voorstellen voor duurzame maatregelen, is zo’n audit ook zeer geschikt om in kaart te brengen hoe men meer grip op de energiestroom kan krijgen. Door energiestromen volcontinu te monitoren en waar nodig bij te sturen, zijn namelijk veel besparingen mogelijk. De investering in een energieaudit en de juiste opvolging verdient zich zo snel terug.’

 

Energiestromen monitoren

Van den Bergh: ‘Op grond van de audit kwamen verscheidene maatregelen naar voren; maatregelen die voor Eneco als leverancier van duurzame energie heel herkenbaar zijn en passen in ons beeld van duurzaamheid. Rekening houdend met een kosten/batenanalyse, gaan wij diverse adviezen, zoals het aanbrengen van ledverlichting en optimalisatie van de ventilatiesystemen en stooklijnen, zeker implementeren. De eerste besparingen uit deze energieaudit zijn al gerealiseerd, maar we gaan verder dan de opgelegde wettelijke voorschriften.
Eneco speelt namelijk zelf een actieve rol in de verduurzaming van het vastgoed van haar klanten en wil daarom vanzelfsprekend een voorbeeldfunctie vervullen. Eneco streeft naar een structureel energiemanagement om zo een minimale energiereductie van 20 procent binnen de eigen vastgoedobjecten te realiseren. Naast de maatregelen uit deze EED-audit willen wij dit verwezenlijken door de energiestromen in ons vastgoed continu te monitoren en waar mogelijk bij te sturen. Met een klimaatmonitoringsysteem zoals Monavisa kan Eneco verder invulling geven aan de gestelde doelen op het gebied van duurzaamheid.’

 

Esther Verhoeven
Communicatieadviseur DWA

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van september 2016 

Reageer op dit artikel