nieuws

Economie profiteert minder van woningmarkt

Geen categorie

De bijdrage van de woningmarkt aan de totale economische groei neemt in 2017 flink af. De btw-inkomsten en ontvangsten uit de overdrachtsbelasting groeien dankzij de opgeleefde woningmarkt nog wel.

Economie profiteert minder van woningmarkt

Dat blijkt uit de op 20 september gepubliceerde miljoenennota. In 2015 droegen investeringen in de woningmarkt voor bijna 0,7 procentpunt bij aan de totale bbp-groei van 1,9 procent. In 2016 halveert de bijdrage naar 0,35 procentpunt en naar 0,2 procentpunt in 2017. Ter vergelijking: in 2013 droeg de woningmarkt nog juist met -0,3 procent bij aan de krimp van de economie (-1 procent).

Het kabinet gaat in 2017 uit van  een prijsstijging van 4,5 procent en 8,5 procent meer verkopen van bestaande woningen ten opzichte van 2016. Dankzij deze groei nemen de ontvangsten uit de overdrachtsbelasting in 2017 voor het Rijk naar verwachting met 13,5 procent toe. Een iets lagere groei van de particuliere consumptie (– 0,6 procent) en hogere groei van de investeringen in woningen (+2,9 procent) leiden per saldo tot een vrijwel ongewijzigde raming van de btw-ontvangsten.

Dit jaar zorgt de sterke stijging van het aantal verkochte bestaande woningen (+11 procent) en stijgende verkoopprijzen voor een stijging van de ontvangsten uit de overdrachtsbelasting met 27,9 procent. De totale investeringen in woningen nemen dit jaar nog met 7,4 procent toe, terwijl de overheidsinvesteringen groeien met 0,5 procent, aldus de rekenmeesters. In 2016 en 2017 zorgt een sterke groei van de investeringen in woningen – net als in 2015 – ervoor dat de totale btw-ontvangsten (+2,8 procent in 2017) harder groeien dan het bbp.

Daarnaast is de waardeontwikkeling van de particuliere consumptie in 2017 – na jarenlang achterblijven – weer nagenoeg gelijk aan de ontwikkeling van de totale economische groei. De gehele Nederlandse economie kan volgend jaar een groei van 1,7 procent tegemoetzien, goed voor een bruto binnenlands product van 709 miljard euro. De inflatie zal in 2017 naar verwachting uitkomen op een magere 0,6 procent. De werkloosheid daalt licht naar 6,2 procent. Het gemiddelde Nederlandse huishouden gaat er volgend jaar 1 procent in koopkracht op vooruit. Volgens het kabinet stijgt de koopkracht van 90 procent van alle huishoudens. (MvL)

Reageer op dit artikel