nieuws

‘Alleen toekomst voor topregionale stadsdeelcentra’

Geen categorie

Van de 26 Nederlandse stadsdeelcentra is alleen voor een select aantal topregionale winkelcentra in de Randstad een zonnige toekomst weggelegd. Een tweede categorie moet vechten voor zijn positie, de rest moet getransformeerd.

In opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance nam Bureau Stedelijke Planning de stadsdeelcentra onder de loep om te analyseren waar de schoen wringt.

Nederland kent 26 stadsdeelcentra. Deze zijn in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld als onderdeel van de naoorlogse verstedelijkingsopgave. Ze vervulden een verzorgende functie voor de inwoners in het betreffende stadsdeel of de groeikern. De centra hebben decennialang als koopmachine gefungeerd. Ze voorzagen in een behoefte om functioneel te kunnen shoppen buiten de stadscentra, ook voor inwoners van buiten het stadsdeel.

Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning zijn de stadsdeelcentra echter in de verdrukking geraakt: ‘In veel gevallen is sprake van een verouderd product. De relatieve positie (in omvang en bezoekersstromen) is tussen 2004 en 2016 verslechterd. Dit geldt zowel voor de dagelijkse als niet-dagelijkse sector en dat is opmerkelijk omdat het aanbod in de stadsdeelcentra in de afgelopen periode is toegenomen.’

De stadsdeelcentra zijn in functionaliteit voorbij gestreefd door e-commerce en de onderliggende wijkcentra. Qua beleving leggen ze het bovendien af tegen de grote (historische) binnensteden volgens Van der Heijde. . ‘Tel daarbij de demografische en technologische verschuivingen en de sterk veranderende consumentenvoorkeuren op en de conclusie is duidelijk. Zo’n 50 jaar na de introductie van de stadsdeelcentra in Nederland moeten ze hun bestaansrecht opnieuw bewijzen.’

Consumenten zijn kritischer, drukbezet, beter geïnformeerd en mobieler. De binding aan het meest nabij gelegen winkelcentrum is hierdoor al geruime tijd afgenomen. Ook neemt de concurrentie tussen winkelgebieden toe. Winkelketens zien die veranderingen ook en kiezen nadrukkelijker voor het winkelgebied dat hun doelgroep het beste bedient.

Door deze ontwikkelingen zijn stadsdeelcentra tussen tafellaken en servet geraakt. ‘De situatie is urgent en vergelijkbaar met de uitdagingen waar de centra van de middelgrote steden voor staan. De stadsdeelcentra dienen zichzelf opnieuw uit te vinden. Hierbij dient het onderscheidend vermogen en de ‘raison d’être’ centraal te staan’, aldus het rapport.

Reageer op dit artikel