nieuws

TMI en NVM onderzoeken verdergaande samenwerking

Geen categorie

Het Taxatie Management Instituut TMI en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM gaan onderzoeken hoe zij de bestaande samenwerking kunnen intensiveren, om de kwaliteit van taxaties te optimaliseren.

Dat stellen de betrokken partijen. Het TMI heeft toenadering gezocht tot NVM naar aanleiding van de recente ontwikkeling van het NVM Programma Taxeren. NVM beoogt hiermee de kwaliteit van taxaties systematisch te verhogen, door intensief samen te werken met partijen die deze ambitie delen. Het TMI ontleent haar bestaansrecht aan het streven naar kwaliteit van taxaties. Beide organisaties menen dat dit kwaliteitsideaal het best in gezamenlijkheid kan worden gerealiseerd.

Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond, waarna de besturen de resultaten zullen beoordelen en al dan niet besluiten op welke punten de samenwerking zal worden geïntensiveerd en op welke wijze dit vorm zal krijgen. 

‘Samenwerking is in het belang van de aangesloten taxateurs, omdat de kwaliteit die zij bieden verder kan worden verhoogd en geborgd’, licht TMI-voorzitter Ans de Wijn toe. ‘Door de samenwerking tussen NVM en TMI kunnen taxateurs opdrachtgevers een grotere toegevoegde waarde leveren. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan het waarborgen van de continuïteit van het TMI.’

NVM-voorzitter Ger Jaarsma: ‘De taxateurs commercieel vastgoed onder onze leden hebben behoefte aan instrumenten waarmee zij de kwaliteit van hun taxaties kunnen optimaliseren. Het TMI biedt die instrumenten, met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV) en het Taxatie Management Systeem (TMS). Samenwerking met het TMI past in het NVM Programma Taxeren.’

Uitgangspunt is dat het TMI open blijft staan voor alle registertaxateurs commercieel vastgoed, zonder het lidmaatschap van een specifieke branche- of beroepsorganisatie als voorwaarde te stellen. Aansluiting vereist wel dat de entreetoets waarin de kennis van methodieken wordt getest met goed gevolg is afgelegd en de opleiding in het gebruik van het Taxatiemanagementsysteem (TMS) is gevolgd.

NVM was één van de initiatiefnemers tot de oprichting van het TMI en tevens de belangrijkste financier. Leden van NVM Business worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij het TMI. Vier jaar na de oprichting zijn er ruim 450 aangesloten taxateurs en zijn er al ruim 40.000 uniforme TMS taxaties van commercieel vastgoed gedaan, zowel in de mkb- als in de corporate markt.

Reageer op dit artikel