nieuws

NVM vreest tekort aan nieuwe kantoren Randstad

Geen categorie

Er dreigt op korte termijn een tekort aan nieuwe kantoren te ontstaan. Dit probleem doet zich vooral voor in de vier grote steden, waar het huidige aanbod van bestaande kantoren onvoldoende aansluit op de vraag.

NVM vreest tekort aan nieuwe kantoren Randstad

Dit concludeert NVM Business op basis van een 24 augustus gepubliceerd rapport over de kantorenmarkten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Schiphol. De oorzaak van het probleem is volgens NVM Business dat er nog nauwelijks nieuwe kantoren bijkomen en dat veel bestaande kantoren via sloop of herbestemming aan de voorraad worden onttrokken. Alleen al in Amsterdam daalde het aanbod van leegstaande kantoren in de eerste helft van 2016 met 80.000 m2.

Weliswaar stond in Amsterdam halverwege het jaar nog zo’n 15 procent van het kantorenareaal in de hoofdstad leeg, maar daar stond tegenover dat veel kantoorruimten die werden aangeboden, kwalitatief gezien nauwelijks toereikend waren om in de vraag te kunnen voorzien. Vooral in het centrum van Amsterdam en in Amsterdam Zuidoost was hiervan sprake. Bovendien werd in Amsterdam een fors metrage aan kantoren verhuurd of verkocht. De eerste jaarhelft bedroeg de opname in Amsterdam 125.000 m2 in met name het centrum, de zuidelijke IJ-oever en in West.

Ook in Den Haag – na Amsterdam de belangrijkste kantorenstad van Nederland – nam de leegstand in de eerste zes maanden van dit jaar sterk af. Halverwege het jaar stond 13 procent van de voorraad in Den Haag te huur of te koop tegen 14,5 procent eind 2015. Bij gebrek aan voldoende animo moest de kantorenmarkt in regio Den Haag niettemin genoegen nemen met een bescheiden transactievolume van 45.000 m2.

Rotterdam profiteerde van de verplaatsing van een deel van het hoofdkantoor van KPN naar de Rotterdamse Kop van Zuid. In de regio Rotterdam werd 46.000 m2 kantoorruimte opgenomen in met name Rotterdam. De belangstelling voor de Kop van Zuid (Saturn naar De Rotterdam) ging wel ten koste van andere locaties in de stad, zoals Prins Alexander en Brainpark. Doordat het totale aanbod nagenoeg ongewijzigd bleef, stond halverwege het jaar 21 procent van de kantorenvoorraad te huur of te koop.

Met een opname van 65.000 m2 in de regio Utrecht lag de vraag ver boven het niveau van 2015, toen in de eerste helft van het jaar ongeveer 29.000 m2 werd verhuurd. Dit hoge niveau schrijft NVM toe aan het herstel van de vraag in de stad Utrecht. De goede vraag naar kantoorruimte in Utrecht kon niet verhinderen dat het aanbod in de stad – vooral in het centrum (nieuwbouw WTC) en in Rijnsweerd – verder toenam. Hierdoor stond medio 2016 16,5 procent van de totale voorraad in Utrecht te huur of te koop.

NVM Business erkent dat er nog een forse leegstand is en noemt het herbestemmen van leegstaande kantoren een prioriteit. Toch noemt NVM nieuwbouw van kantoren onvermijdelijk. ‘Dit zowel om tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar huisvesting als ook om het kantorenbestand te verduurzamen’, aldus NVM. Overigens waarschuwde NVM Business al in 2010 voor een tekort aan nieuwe kantoorruimte. (MvL)

Reageer op dit artikel