nieuws

NVB: ook oververhitting op nieuwbouwmarkt

Geen categorie

In de eerste zes maanden hebben projectontwikkelaars en bouwers bij elkaar 16.856 nieuwe koopwoningen verkocht, 14 procent meer dan in de eerste helft van 2015. Voor de gemiddeld verkochte nieuwe koopwoning is in deze periode 7,7 procent meer betaald.

NVB: ook oververhitting op nieuwbouwmarkt

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Thermometer Koopwoningen van NVB, Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers. Het aantal van 16.856 verkochte nieuwe koopwoningen staat in schril contrast met de 7.000 woningen die ontwikkelaars en bouwondernemers in de eerste zes maanden van 2013 verkochten. ‘In nauwelijks drie jaar tijd is het marktbeeld volledig omgeslagen’, zegt Nico Rietdijk, directeur van NVB.

De oorzaak voor het snelle herstel is tweeledig. Enerzijds is het de historisch lage rentestand die het kopen van een woning goedkoper maakt. Anderzijds liggen de woningprijzen op ‘straatniveau’, dus gecorrigeerd voor kwaliteitsverschillen, nog altijd 13 procent lager dan in 2008, toen de crisis startte. ‘Deze combinatie betekent dat de koper nú bij eenzelfde kwaliteit ongeveer 70 procent lagere bruto rentelasten heeft dan acht jaar terug’, aldus Rietdijk. Voor de korte termijn is NVB optimistisch dankzij een aanhoudende economische groei, dalende werkloosheid en de verwachte laag blijvende rente.

Maar de populariteit van de nieuwe koopwoning heeft volgens NVB ook een keerzijde. Door gebrek aan plancapaciteit en trage procedures dreigt de nieuwbouwmarkt weldra ‘droog te koken’. Door de krappe markt stijgen woningprijzen bovendien sneller dan de inflatie en de inkomens. Momenteel kan de consument uit nog maar iets meer dan drie nieuwe koopwoningen kiezen. Bij een keuze van vijf of zes is er sprake van een evenwichtige markt. Nog even en in steeds meer regio’s dreigen ontwikkelaars en bouwers door hun voorraad woningen heen te raken.

‘De nieuwbouwmarkt dreigt weldra droog te koken bij gebrek aan aanbod’, waarschuwt Rietdijk. Volgens hem is dit gevaar alleen effectief te bestrijden met een voortvarende bouwplanning. ‘Een belangrijke verklaring voor het achterblijvende aanbod is dat er bij gemeenten en vooral provincies voortdurend discussie is of er sowieso wel bijgebouwd moet worden. En als er al bijgebouwd moet worden, zou dat alleen in bestaand stedelijk gebied moeten gebeuren. Deze houding is niet bevorderlijk uit oogpunt van bouwplanning.’

NVB roept alle partijen daarom op ernst te maken met de bestrijding van het nu snel oplopende woningtekort. ‘Wat we nodig hebben is nieuwbouw die flexibel met de markt mee ademt. Laten we hopen dat deze situatie van oververhitting onze toezichthouders geen aanleiding geeft om de toegang tot de hypotheekmarkt nóg verder te beperken met nieuwe kredietbeperkende maatregelen. Als dan de rente weer een keer stijgt, is de schade voor de woningmarkt én de economie niet te overzien.’ (MvL)

Reageer op dit artikel