nieuws

Meer woningbouw in Zaanstad

Geen categorie

Het college van B&W van Zaanstad wil meer ruimte bieden aan woningbouw op het Hembrugterrein. Aanvankelijk zouden er 500 woningen komen. Dat aantal is verhoogd naar 1.000.

Meer woningbouw in Zaanstad

Het Hembrugterrein is een voormalig defensieterrein. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt als eigenaar nauw samen met de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland aan het herontwikkelen van dit gebied. Het terrein trekt nu al creatieve bedrijvigheid, ambachtelijke bedrijven, horeca, recreatie en evenementen. Om de kwaliteit van het geheel te waarborgen is het maximum aan bedrijfsfuncties en woonruimtes samen vastgesteld op 180.000 m2. Op verzoek van de eigenaar stelt het college de gemeenteraad nu voor om daarvan maximaal twee derde te bestemmen voor woningbouw. Dat zorgt globaal voor een verdubbeling van het eerder voorziene woningaantal. 

Reden voor de beoogde uitbreiding is de grote behoefte aan woningen in Zaanstad en in de regio. Uit een recente marktconsultatie is gebleken dat er groeiende belangstelling is voor het realiseren van woningen op het terrein.

In het gebied blijven voldoende aantrekkelijke plekken voor bedrijven. Op dit moment zijn er al meer dan 30 ondernemingen actief op het Hembrugterrein. Die bieden op 30.000 m2 ongeveer 350 arbeidsplaatsen. Uiteindelijk kan dat oplopen tot 750 arbeidsplaatsen. 

Reageer op dit artikel