nieuws

Kantoor vol Energie komt met De Nieuwe Norm

Geen categorie

Het programma Kantoor vol Energie heeft zicht op 100.000 m2 aan kantoren die energieneutraal, comfortabel en gezond moeten worden gemaakt. Marktpartijen moeten dit echter op een geheel andere manier aanpakken dan zij tot nu toe gewend zijn. Kantoor vol Energie gaat daarom samen met marktpartijen deze opgave voorbereiden en heeft hiervoor de masterclass ‘De Nieuwe Norm’ ontwikkeld.

Kantoor vol Energie is onderdeel van Energiesprong, een innovatie- experimentenprogramma dat zich richt op het aanjagen van energieneutrale gebouwrenovaties (wonen, kantoren, zorg en scholen) en wordt in opdracht van het ministerie van BZK door Platform31 uitgevoerd. De inspanningen van Kantoor vol Energie hebben inmiddels geleid tot een aantal gerealiseerde kantoorrenovaties, veel positieve ervaringen, zicht op kansen en belemmeringen en een vernieuwend business model, waarbinnen renovaties tot een ‘Kantoor vol Energie’ kunnen worden uitgevoerd voor de prijs van een label A-renovatie. Inmiddels is er binnen het programma zicht op meer dan 100.000 m2 bestaande kantoren die gerenoveerd gaan worden tot een Kantoor vol Energie. ‘En dit is interessant voor marktpartijen, maar dan moeten we hen wel meenemen in de ervaringen die we daarmee tot op heden hebben opgedaan’, zegt Atto Harsta, van Kantoor vol Energie.  

Beleggers investeren alleen nog maar in duurzaam vastgoed, overheden huren straks alleen nog comfortabele, gezonde en energieneutrale kantoorruimte. “En”, voegt Harsta daar aan toe, “gebruikers ontdekken steeds vaker dat een comfortabele en gezonde werkomgeving de arbeidsprestaties ten goede komt. Dus marktpartijen moeten anders leren nadenken over vastgoed met andere prestaties, met andere business- en samenwerkingsmodellen en met oog voor de toekomst.’ Dat is aldus Harsta van Kantoor vol Energie de kern van wat De Nieuwe Norm heet. 

Harsta benadrukt dat de kantoorrenovaties die straks volgens De Nieuwe Norm uitgevraagd gaan worden op alle fronten om een andere instelling en aanbieding van marktpartijen vragen. ‘Om er voor te zorgen dat partijen voldoende voorbereid en uitgerust aan de start komen, organiseren wij deze masterclass De Nieuwe Norm. Deze bijeenkomst is bedoeld voor partijen die in een geheel nieuwe aanpak geloven en ‘De Nieuwe Norm’ gaan vormgeven en gaan uitrollen. Het is geen theoretische oefening, met een aantal consortia gaan we intensief aan de slag om DNN te doorgronden en te vertalen naar de eigen organisatie.’ 

De masterclass vindt plaats op 7 september in de Vechtclub XL in Utrecht. 

Reageer op dit artikel