nieuws

Grond geen molensteen meer voor gemeenten

Geen categorie

Grond is geen molensteen meer voor de meeste gemeenten. Enkele uitzonderingen daargelaten zoals Nijmegen en Rotterdam lijken de afwaarderingen in grondposities achter de rug. Zowel tempo van afzet van bouwrijpe grond als grondprijzen nemen weer toe voor woningbouw.

Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate. Het geïnvesteerd vermogen van gemeenten in grondposities lag eind 2015 8 procent lager dan een jaar eerder. 

Ondanks het positievere beeld namen de voorzieningen in 2015 met 1,3 procent toe. Het betekent dat gemeenten ondanks de aantrekkende woningmarkt toch nog een toename in verliezen op hun grondexploitaties verwachten. Wel wijst Deloitte erop dat van de 70 gemeenten die onderdeel zijn van de analyse, 56 procent een afname in deze voorzieningen had in 2015 ten opzichte van 2014. De toename van 1,3 procent  op totaalniveau kan worden verklaard door enkele uitschieters zoals Nijmegen en Rotterdam, met toenames van respectievelijk 41,9 miljoen en 32,0 miljoen euro.

Ook in 2015 is een lichte daling van de waarde van bouwgronden in exploitatie (BIE) zichtbaar. Ten opzichte van 2014 is de post BIE met 6,3 procent gedaald. Dit is een iets minder sterke daling dan in 2014, waar de BIE met bijna 7 procent daalde ten opzichte van het voorgaande jaar. Veel gemeenten investeren volgens Deloitte  alleen nog in grondaankopen, planontwikkeling en infrastructuur als daar op korte termijn direct grondverkopen tegenover staan. 

De niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) laten een forse daling zien.  In 2015 daalde de NIEGG met 17,5 procent, na eerder in de voorgaande jaren ook al fors te zijn gedaald. Zeer waarschijnlijk heeft de grote daling te maken met nieuwe regelgeving, meent Deloitte. De post NIEGG is vanaf 1 januari 2016 afgeschaft. Dat betekent dat deze gronden, waarvoor nog geen vastgestelde planontwikkeling is, ofwel overgeheveld worden naar de materiele vaste activa ofwel dat ze in exploitatie worden genomen als BIE.

Gemeenten krijgen vanaf 2016 nog vier jaar de tijd voor voordat ze deze gronden aan de marktwaarde moeten toetsen. ‘Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren al bezig geweest om deze post om te boeken. Dit zal naar verwachting in 2016 leiden tot een stijging in de post materiele vaste activa’, aldus Deloitte. 

 

Reageer op dit artikel