nieuws

Fusie CORA, VERA en NetwIT

Geen categorie

De dienstverleners CORA, VERA en NetwIT bereiden een fusie voor, met als werktitel CVN. Dat meldt de website van Aedes, de branchevereniging van de corporatiesector.

Fusie CORA, VERA en NetwIT

Doel van de fusie is meer slagkracht bij wat ze doen: het efficiënter maken van processen, door de slimme inzet van IT. De fusie moet op 1 januari 2017 afgerond zijn. CVN, dat draait op vrijwilligers, is nog op zoek naar corporatiemedewerkers die aan de nieuwe organisatie willen meewerken.

CORA (Corporatie Referentie Architectuur) is een verzameling standaardmodellen en methodieken, waarmee corporaties de inzet van informatievoorziening voor hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. VERA is een standaard voor gegevensuitwisseling in de corporatiesector. CORA en VERA zijn zowel producten als organisaties. NetwIT is een vereniging van IT- en informatiemanagers in de corporatiesector, met als belangrijkste doelen samenwerking en kennisdeling. Initiatieven voor nieuwe producten of diensten worden vaak door NetwIT opgestart.

Reageer op dit artikel