nieuws

Bijna een derde meer oppervlak aan bedrijventerreinen

Geen categorie

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is tussen 1996 en 2012 met 30 procent toegenomen van 649 naar 841 vierkante kilometer. De grootste toename vond niet plaats in de grote steden maar in de kleinere gemeenten.

Dat meldt CBS op basis van gegevens uit het Bestand Bodemgebruik. In 1996 was 1,9 procent van de landoppervlakte van Nederland ingericht als bedrijventerrein. In 2012 is het aandeel bedrijventerrein toegenomen naar 2,5 procent. In een periode van zestien jaar is er in Nederland daarmee een gebied bijna zo groot als het land van de gemeente Rotterdam bijgekomen voor bedrijven. Ter vergelijking: in dezelfde periode is het gebied dat met woningen is bebouwd met 12 procent toegenomen.

Rotterdam heeft van alle Nederlandse gemeenten de grootste oppervlakte bedrijventerrein met bijna 6.000 hectare. Meer dan een kwart van de landoppervlakte is bedrijventerrein, vooral door de Rotterdamse haven en de Maasvlakten. Na Rotterdam volgt de gemeente Amsterdam met ruim 2.500 hectare. Ook in Amsterdam is de grootste oppervlakte bedrijventerreinen te vinden bij de havens. Andere gemeenten met veel bedrijventerrein zijn Sittard-Geleen en Terneuzen (beide chemische industrie).

De grootste relatieve groei van bedrijventerrein vindt niet plaats in en rond de grote steden, de groei in de minder verstedelijkte gebieden is groter. De oppervlakte bedrijventerrein in de vier grootste gemeenten (G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) nam met 23 procent toe tussen 1996 en 2012. Voor de gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners is de toename 31 procent. De gemeente Moerdijk is een voorbeeld hiervan met een groei van 425 hectare naar ruim 1100 hectare (61 procent).

De groei van bedrijventerreinen komt voor in heel het land. In 1996 was in één op de zes gemeenten meer dan 5 procent van de oppervlakte land bestemd als bedrijventerrein, in 2012 is dat toegenomen naar meer dan één op de vijf gemeenten. In Rotterdam groeide de omvang bedrijventerreinen in absolute zin met 1.113 hectare (+23 procent) het meest, gevolgd door Amsterdam. In de hoofdstad nam de omvang met 497 hectare toe (+24 procent). Verder groeide de omvang van bedrijventerreinen in Moerdijk, Haarlemmermeer, Venlo, Emmen, Tilburg en Almere met meer dan 250 hectare. (MvL)

Reageer op dit artikel