nieuws

Berlijnse kantorenmarkt blijft profiteren van groei

Geen categorie

De Berlijnse kantorenmarkt kan tot 2020 hogere huurprijzen, meer kantoorwerknemers en een grote vraag naar nieuwbouw tegemoet zien. Dit jaar zijn kantoorhuren al 15 procent gestegen.

Dat schrijft Bulwiengesa in het rapport Market forecast for 2020: Berlin’s office employees in Berlin. Het rapport wordt gestut met marktkennis van vastgoedbeleggers en –ontwikkelaars TLG Immobilien, Union Investment en CA Immo. Volgens Bulwiengesa groeit het aantal kantoorwerknemers tot 2020 met 62.000 ofwel 8,7 procent. Door deze toename zal de vraag naar nieuwe kantoorruimte tegen 2020 oplopen tot 1,6 miljoen vierkante meter gerekend bij 20 tot 25 m2 kantoorruimte per werknemer.

De cijfers zijn niet uit de lucht gegrepen. Tussen 2005 en 2015 nam het aantal banen in Berlijn al met 24 procent toe. De komende groei zal met name te danken zijn aan start-ups uit de internet- en technologiesector. In 2020 zal Berlijn 770.000 kantoorwerknemers hebben, goed voor 40 procent van alle Berlijnse werkenden. Dit heeft op zijn beurt weer een flinke stijging van de huurprijzen tot gevolg. De afgelopen negen maanden zijn tophuren gestegen van 22 naar 25,5 euro per vierkante meter per maand (ofwel van 264 naar 306 euro per m2 per jaar, red.). Deze stijging is al goed voor ruim 15 procent. ‘Deze trend zet zich ook na 2016 door’, aldus onderzoeker Andreas Schulten.

Dankzij de lage kantorenleegstand en de grote vraag is de bouw van nieuwe kantoren al fors gegroeid. Volgens CA Immo is het huidige bouw- en ontwikkelpijplijn te klein. Een nieuwbouwopgave van 350.000 tot 450.000 m2 per jaar in Berlijn is te billijken, aldus de ontwikkelaar. Op de kantoorbeleggingsmarkt moeten investeerders wel oppassen, stelt Union Investment. De prime yields hebben het recordlage niveau van 3,85 procent bereikt. Alleen investeringen op toplocaties in moderne kantoren zijn nog lucratief. De prijzen op zwakkere locaties met structurele problemen kunnen flink dalen. Ook al zijn deze locaties nu nog extreem populair, we verwachten hier snel huurproblemen, aldus de belegger. (MvL) 

Reageer op dit artikel