nieuws

Vastgoedbeleid belangrijkste prioriteit corporaties

Geen categorie

62 procent van de vastgoedmanagers in de corporatiesector beschouwen het vastgoedbeleid als hun belangrijkste prioriteit. Slechts 2 procent ziet het vastgoedinformatiebeheer als belangrijkste prioriteit.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Kontek en CorporatieNL onder vastgoedmanagers in de corporatiesector.

Verder komt naar voren dat 85 procent van de corporaties inmiddels verduurzaming van de woningvoorraad in het strategisch vastgoedbeleid heeft opgenomen. Daarbij geeft 71 procent aan voldoende zicht te hebben op de duurzaamheid van het bezit. Binnen de opgestelde jaarplannen ziet een meerderheid van de corporaties (52 procent) de aanbesteding als belangrijkste uitdaging. De minst genoemde uitdagingen zijn de controle en het toezicht (9 procent).

Het verantwoord opnemen van onvoorziene uitgaven ziet 51 procent als knelpunt bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting. Circa een op de drie corporaties geeft aan het lastig te vinden dat de begroting nagenoeg nooit overeen komt met de werkelijkheid. 

Uit het onderzoek blijkt dat corporaties aan de ene kant meer zouden kunnen sturen als zij juiste informatie verzamelen, terwijl zij aan de andere kant de noodzaak nog niet genoeg zien. Kasper Nieuwstraten, managing partner Kontek, hierover: ‘Meten is weten. Het op orde brengen én houden van de vastgoeddata is belangrijk voor elke succesvolle corporatie. Immers, deze informatie geeft je het stuur in handen om doelstellingen te bereiken.’

CorporatieNL is een kennis- en communicatieplatform voor de corporatiesector. Kontek is naar eigen zeggen  marktleider in bouwkostenadvies, tekenwerk, inventarisatie en vastgoedoptimalisatie.

Reageer op dit artikel