nieuws

Toenemende regionale verschillen woningmarkt

Geen categorie

De verschillen in de Nederlandse woningmarkt zijn groot en worden steeds groter, met regio’s die het goed doen (verkopersmarkten) en regio’s die stelselmatig achterblijven (kopersmarkten). De NVM pleit voor meer samenwerking en afstemming in zwakke regio’s.

Ondanks het goede tweede kwartaal heeft NVM-voorzitter Ger Jaarsma naast zorgen over de positie van starters ook bedenkingen bij de toenemende regionale verschillen. ‘Als dit zo doorgaat, dreigt er een tweedeling op de koopwoningmarkt. De balans raakt zoek. De regio’s waar het goed gaat, gaan steeds beter, terwijl het herstel in de achterblijvende regio’s trager verloopt. Dat is structureel. Ik pleit ervoor dat gemeenten in de ‘mindere’ regio’s beter met elkaar gaan samenwerken en afstemmen, om daarmee nieuwe impulsen te geven aan hun woningmarkt. Dat werkt beter dan dat ieder voor zich probeert de markt weer te stimuleren.’ 

Zowel de regio’s die ‘op kop gaan’ als de ‘achterblijvers’ kampen met hun eigen specifieke problemen, onderkent Jaarsma. “In de regio’s die achterlopen, zoals de krimpgebieden, is er een grote groep woningen dat te lang in aanbod blijft staan, vaak langer dan een jaar tot soms meer dan drie jaar. De woningen die in die regio’s wél worden verkocht, zijn vaak de woningen die nieuw in aanbod komen en scherp zijn geprijsd. De verkoopprijzen in deze regio’s zijn nog niet op een niveau van voor de crisis, zodat grote groepen consumenten nog steeds te maken hebben met restschulden, ofwel ‘onder water staan’. Voor deze huishoudens blijft een vraagprijsverlaging moeilijk realiseerbaar.’

In de koplopersgebieden is sprake van krapte, met een laag woningaanbod. Het aantal verkopen is erg hard gestegen, terwijl het aantal woningen dat in aanbod komt achterblijft. Er is hier zelfs sprake van oververhitting. ‘De prijzen zijn hard gestegen en liggen zelfs hoger dan voor de crisis. Hierdoor komen met name starters in de problemen, zeker omdat zij minder kunnen lenen dan voorheen. Daar komt bij dat hier te weinig nieuwbouwwoningen en vrije sectorhuurwoningen beschikbaar zijn,’ aldus de NVM-voorzitter. 

De sterkste stijging van de transactieprijzen op jaarbasis is zichtbaar in de NVM-regio Amsterdam. Daar ligt de prijs ruim 16 procent  boven het niveau van een jaar eerder. In traditioneel krappe woningmarktregio’s als Zuid-Kennemerland (+15 procent, omvat onder andere Haarlem) en Utrecht (9 procent) stijgen de prijzen ook harder dan gemiddeld..

De meest dynamische markten zijn de stad Groningen – daar heeft de gemiddelde koper keuze uit drie woningen – en de regio Utrecht met keuze uit 3,8 woningen. Maar de oververhitting in de regio’s in en om Amsterdam is het grootst. De hoofdstad spant de kroon met een keuze uit gemiddeld 2,5 woningen, terwijl ook Zuid-Kennemerland, Zaanstreek, Haarlemmermeer en Waterland erg krappe markten zijn. Gebieden die qua dynamiek duidelijk achterblijven, zijn de noordoostelijke regio’s van Noord-Brabant, het zuidoosten van Groningen en de regio Den Helder.

 In Amsterdam gaat meer dan de helft van de woningen boven de vraagprijs van de hand, in regio’s als Zuid-Kennemerland, stad Groningen en Utrecht gaat een kwart tot een derde boven de vraagprijs over de toonbank. Het percentage woningen dat verkocht wordt boven de laatste vraagprijs neemt hard toe. Inmiddels is bijna 13 procent  van de verkochte woningen voor meer dan de vraagprijs verkocht. Dit is ook ruim hoger dan de percentages van voor de crisis. In de NVM-regio Amsterdam gaat meer dan de helft van de woningen boven de vraagprijs van de hand, in NVM-regio’s als Zuid-Kennemerland, stad Groningen en Utrecht gaat een kwart tot een derde boven de vraagprijs over de toonbank. Maar in Friesland wordt de vraagprijs slechts in 5 procent van de gevallen overboden.

 

Reageer op dit artikel