nieuws

Starter krijgt het steeds lastiger

Geen categorie

De starter op de woningmarkt heeft het lastig en krijgt het de komende jaren steeds moeilijker. De NVM vindt dat hypotheekverstrekkers zich daarom soepeler moeten opstellen in plaats van hun eisen verder opschroeven. Pleidooien van De Nederlandsche Bank (DNB) om de normen nog verder aan te scherpen zijn ‘zeer ongewenst’.

Starter krijgt het steeds lastiger

De nieuwe voorzitter van de NVM, Ger Jaarsma, had tijdens zijn eerste persconferentie veel goed nieuws te melden. Maar over de positie van starters, zowel in de huur- als koopmarkt, liet hij zich zorgelijk uit. Starters komen nauwelijks aan de bak door een combinatie van factoren. Op de huurmarkt krijgt de starter geen corporatiewoning omdat het inkomen al snel te hoog is. Ook worden er veel te weinig betaalbare huurwoningen in de vrije sector gebouwd  en goedkope koopwoningen.

Nu al bedraagt het tekort 200.000 woningen op een totaal aantal woningen van 7,5 miljoen. Tijdens de crisis is er nauwelijks gebouwd. Wat er sindsdien is gebouwd zijn vooral duurdere woningen voor doorstromers, mede ook omdat gemeenten de geleden verliezen op hun grondposities willen inlopen. En dat leidt tot duurdere koop- en huurwoningen.  

Een specifiek probleem voor koopstarters vormen de aangescherpte eisen voor het verkrijgen van een hypotheek. De Loan-to-Value limiet (schuldgraad) is teruggebracht van 106 procent naar 102 procent en wordt in de komende jaren verlaagd naar 100 procent in 2018. Verder geldt sinds 2013 de aflossingsplicht. Voor de crisis kon je tien keer je jaarinkomen lenen voor de aankoop van een woning thans is de loan-to-income norm 4,3 keer.

Volgens Jaarsma zal de positie van de koopstarters verder verslechteren. Hij wees ook op de oplopende studieschuld waarmee jongeren worden opgezadeld door de gewijzigde studiefinanciering  en die steeds meer gaat meewegen bij de hypotheekverstrekking. ‘Ook zal de rente op een gegeven moment ongetwijfeld gaan stijgen.’

Als oplossing  pleit de NVM voor een pakket van maatregelen. Zo zou de pensioenopbouw meegewogen moeten worden bij de hypotheekaanvraag, moeten er meer corporatiewoningen worden uitgepond en dienen de bijkomende kosten bij aankoop ook weer fiscaal aftrekbaar te worden. Wat in ieder geval niet moet gebeuren is een verdere verlaging van de LTV naar 90 of zelfs 80 procent hetgeen de DNB voor ogen staat. ‘Dan kunnen starters eerst 20 jaar sparen voordat zij een woning kunnen kopen.’

Zonder maatregelen en een wat soepelere opstelling van hypotheekversrtrekkers verwacht hij dat de startersmarkt over vier jaar ‘volledig op slot zal zitten. ‘Daardoor zal ook de doorstroommarkt stagneren en zullen ook de dertigers nog lange tijd noodgedwongen thuis bij hun ouders moeten blijven wonen’, voorspelde Jaarsma.

Tot slot wijst de NVM-voorzitter erop dat starters hun penibele situatie ook deels aan zichzelf te wijten hebben, omdat zij zich massaal richten  op de ‘hippe binnensteden’  zoals die van Amsterdam, Utrecht en Groningen waar de krapte in het aanbod zich het meest doet voelen. Volgens de NVM-voorzitter zijn er vijf of tien kilometer verderop nog altijd vaak betaalbare alternatieven beschikbaar. (EW)

Reageer op dit artikel