nieuws

Platform moet onafhankelijkheidsvraagstuk oplossen

Geen categorie

De Huurprijsdeskundigen is een nieuwe samenwerking van professionals, die een platform bieden aan kantonrechters en marktpartijen voor onafhankelijke en professionele huurprijsadviezen. Met dit initiatief willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van huurprijsaanpassingen.

Uit de praktijk blijkt dat de benoeming van een onafhankelijke deskundige niet eenvoudig is, laten betrokkenen weten. Veel kantonrechters en marktpartijen stoeien met de expertise en onafhankelijkheid van een voorgestelde deskundige. Dit kan leiden tot moeizame discussies, teleurstellende resultaten en ongewenste vertraging van het proces. Ook door het wegvallen van de bedrijfshuurcommissie (BHAC’s) van de Kamers van Koophandel in Nederland en de enorme veranderingen in de winkelhuurmarkt, is de roep om een betrouwbaar en vooral onafhankelijk platform alleen maar luider geworden.

Dit was voor initiatiefnemers Bart Mols (DTZ Zadelhoff) en Menno Postma (Vastgoed InterVisie) aanleiding om (op persoonlijke titel) een groep deskundigen samen te stellen. Deze deskundigen houden zich dagelijks bezig met de herwaardering van bedrijfsruimte en zijn in staat om, in goed overleg, te komen tot een evenwichtig oordeel. De groep wordt bij aanvang verder gevormd door Jacob Pot (JLL), John Nijsten (Nijsten Beheer), Arthur Moerman (Cushman & Wakefield) en Brugt Bakker (KroesePaternotte).

De Huurprijsdeskundigen baseren zich op duidelijke richtlijnen, uniforme waarderingsmethodieken en er is bovendien sprake van landelijke dekking. Binnen de groep is het onafhankelijkheidsvraagstuk gewaarborgd doordat er altijd twee deskundigen werken aan een casus. De een vanuit verhuurdersperspectief en de ander vanuit huurdersperspectief.

Reageer op dit artikel