nieuws

Periferie twee keer zo vergrijsd als Randstad

Geen categorie

De afgelopen twee decennia is Nederland het sterkst vergrijsd aan de randen van het land. In Zeeuws-Vlaanderen wonen met 24,2 procent de meeste 65-plussers, in Flevoland en Groot-Amsterdam de minste met respectievelijk 12,4 en 14,2 procent.

Periferie twee keer zo vergrijsd als Randstad

Dat blijkt uit CBS-cijfers. In 1995 was 13 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder, op 1 januari 2016 was dat ruim 18 procent. In 2030 zal dat percentage zijn opgelopen naar 25 procent. In Midden-Limburg was de toename tussen 1995 en 2015 in dezelfde periode bijna het dubbele: van 13 procent naar bijna 22 procent. In Noord- en Zuid-Limburg nam het aandeel 65-plussers tussen 1995 en 2016 met meer dan 8 procentpunten toe.

Dit was ook het geval in Delfzijl en omgeving (nu 23 procent) en in de Kop van Noord-Holland (19,6 procent). Andere grensregio’s waar de bevolking bovengemiddeld snel is vergrijsd zijn Noord- en Oost-Groningen (22,5 procent), Drenthe (21,5 procent), de Achterhoek (21,7 procent) en Zeeland (21,4 procent). Flevoland, waarvan een groot deel pas in de tweede helft van de vorige eeuw werd bebouwd en bewoond, is met ruim 12 procent 65-plussers nog altijd de minst vergrijsde provincie van Nederland.

Ook in de vier grootstedelijke regio’s ligt het percentage 65-plussers onder het landelijke gemiddelde, met 14,2 procent in Groot-Amsterdam, 15,9 procent in provincie Utrecht, 16 procent in agglomeratie Den Haag en 17,3 procent in Groot-Rijnmond. Ook in andere stedelijke gebieden, zoals de regio’s rondom Groningen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen, wonen ook naar verhouding minder 65-plussers dan gemiddeld in Nederland.

In 1995 lag het percentage 65-plussers in Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond nog op het landelijk gemiddelde en was de agglomeratie Den Haag zelfs bovengemiddeld vergrijsd. Deze regio’s zijn nu nauwelijks verder vergrijsd. In de agglomeratie Den Haag is het aandeel 65-plussers zelfs als enige regio licht afgenomen. Ook in de agglomeraties Haarlem en de regio Gooi en Vechtstreek is de vergrijzing minder sterk toegenomen dan landelijk gemiddeld.

In de afgelopen twintig jaar zijn steeds meer 18- tot 25-jarigen vanuit perifeer gelegen regio’s naar de Randstad of naar steden daarbuiten verhuisd om er te gaan studeren of werken. Daarnaast blijven steeds meer dertigers die de grote steden verlaten binnen de Randstad wonen. In veel grensregio’s is als gevolg hiervan het aantal geboorten sinds 1995 met meer dan 20 procent afgenomen, terwijl het in grote delen van de Randstad is toegenomen. (MvL)

Reageer op dit artikel