nieuws

Kwart minder scheefhuurders op woningmarkt

Geen categorie

Het aantal midden- en hogere inkomens in het sociale huursegment is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen tot 20 procent. Een causaal verband met de inkomensafhankelijke huurverhoging is echter (nog) niet gevonden.

Kwart minder scheefhuurders op woningmarkt

Dat stelt minister Stef Blok (Wonen) bij de evaluatie door Rigo Research van de inkomensafhankelijke huurverhoging die op 6 juli naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. Rigo heeft rekening gehouden met een bij de Belastingdienst aangemeld sociale woningbestand van 2,1 miljoen. Eind 2015 is volgens Blok dus een op de vijf, ofwel 420.000 huishoudens, een zogeheten scheefwoner. Deze scheefwoners stromen na een verhuizing ook vaker door naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector.

De afname van het aandeel scheefwoners lijkt nu vooral te komen door  de strengere toewijzingseisen voor een woning in de gereguleerde sector. Huishoudens die alle drie de jaren een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging hebben gehad betalen gemiddeld een huurprijs die 4,2 procent voor middeninkomens en 6,5 procent voor hogere inkomens gestegen is ten opzichte van de maximale huurprijsgrens van de woning. Uit het evaluatieonderzoek is nog geen causaal verband tussen de inkomensafhankelijke huurverhoging en deze afname van het aandeel midden- en hogere inkomens geconstateerd.

Een verklaring kan zijn dat de huurprijs voor de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging op een relatief laag peil lag. Daardoor vergt het meerdere jaren een hogere huurverhoging achtereen om de ontmoediging die lag besloten in deze lage huurprijzen weg te nemen, aldus de minister. Volgens zowel verhuurders als huurders is de stimulans  van de huurverhogingen voor huurders nog onvoldoende om daadwerkelijk door te stromen, schrijft Blok. De ‘verhuisprikkel’ wordt groter naarmate huurverhogingen zich opstapelen, vooral bij de hoogste inkomensgroep.

Een deel van de huurders stelt ook dat er te weinig mogelijkheden zijn om door te stromen. Zo is er veel vraag naar huurwoningen in het middensegment van de vrije huursector, maar onvoldoende aanbod. De stimulans voor de hogere middeninkomens (39.000-44.000 euro) om door te stromen wordt vanaf 2017 groter. Dan wordt voor deze huishoudens een extra huurverhoging van maximaal 1,5 procentpunt mogelijk, bovenop het basishuurverhogingspercentage van inflatie+2,5 procent. (MvL)

Reageer op dit artikel