nieuws

Gedupeerde beleggers eisen openheid van zaken Geneba

Geen categorie

De Vereniging van Homburg-en Geneba-gedupeerden (VHGG) en Geneba troffen elkaar op 28 juli voor de rechter in Amsterdam. De gedupeerde vastgoedbeleggers wilden in een kort geding documenten boven tafel krijgen die hun schadeclaim kunnen onderbouwen.

Gedupeerde beleggers eisen openheid van zaken Geneba

Homburg Invest (HI) werd 16  jaar geleden opgericht door de roemruchte vastgoedman Richard Homburg en was genoteerd aan de Toronto Stock Exchange en later ook in Amsterdam. Na een aantal mooie jaren raakte het vastgoedfonds door de kredietcrisis en een veel te hoge schuldgraad en afwaarderingen steeds dieper in de problemen. Ruim 9.000, meest Nederlandse, particuliere beleggers investeerden tot 2008 zo’n 440 miljoen euro in vastgoedobligaties van Homburg Invest. Hun inleg raakten ze grotendeels kwijt na een faillissement en een afgeslankte doorstart onder de naam Geneba. 130 beleggers zijn inmiddels aangesloten bij de vorig jaar opgerichte VHGG. Ze willen hun geld terug. Om te beginnen van Geneba, het bedrijf waar de curator het Europese vastgoed van HI  in onderbracht.

Via het kort geding wilde de VHGG  duidelijkheid krijgen waarom de nominale waarde van de Geneba-aandelen vlak voor de notering aan de NPEX-beurs daalden van 5 euro naar 0,02 euro.  Ook zochten zij een akte van inbreng, die meer duidelijkheid kan geven over de waarde van het Homburg-vastgoed dat overging naar Geneba.

VHGG-voorzitter Arie de Hoog noemde  de informatievoorziening ‘zeer gebrekkig en onduidelijk’ tijdens de emotionele rechtszitting, meldt het Financieele Dagblad. Volgens Geneba-advocaat Robert van Galen schieten  de juridische kennis en technische kennis van de vereniging ernstig tekort. Terwijl de rechter zich bij de aanvang hardop afvroeg of hij wel bevoegd was om de zaak te behandelen, omdat er sprake is van een vordering van onbepaalde waarde. Omdat alle partijen er toch waren, besloot de rechter  de zaak toch maar te behandelen, al blijft het punt van onbevoegdheid ‘nadrukkelijk boven de markt hangen’.

De uitspraak is op donderdag 11 augustus.

 

Reageer op dit artikel