nieuws

G32: einde verhuurdersheffing of investeringsfonds

Geen categorie

De 32 grootste steden dringen aan op afschaffing van de verhuurdersheffing. De sociale woningvoorraad is sinds invoering van de belasting kleiner en duurder geworden.

Dat zegt Jop Fackeldey, voorzitter van de G32, tegen vakblad Binnenlands Bestuur. De Tweede Kamer debatteerde op 6 juli met minister Stef Blok over de evaluatie van de regeling die in 2013 is ingevoerd. ‘Wij zien dat in de G32 steden als gevolg van de invoering van de verhuurdersheffing de sociale woningvoorraad kleiner én duurder is geworden en voor huurders de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen verder onder druk is komen te staan. Dat is een grote zorg voor gemeenten omdat het om onze burgers gaat.’

Volgens hem zijn niet alleen sociale minima in de knel gekomen. ‘Dat geldt ook voor huishoudens met een wat hoger inkomen. Dat maakt dat betaalbaarheid een gemeentelijk probleem is.’ Een andere reden dat de heffing van de G32 van tafel moet, is de grote renovatieopgave van woningcorporaties. Als de corporatiesector daarin niet kan investeren, dreigt verpaupering en kan de gewenste verduurzaming niet plaatsvinden.

De minister heeft herhaaldelijk laten weten bij zijn standpunt te blijven de heffing in deze kabinetsperiode in stand te laten. Mocht in 2017 ook een volgend kabinet niet ingrijpen, hoopt de G32 op een investeringsfonds. ‘Als die heffing een politiek feit is, dan willen wij in elk geval ons er voor hard maken dat de opbrengsten beschikbaar blijven voor de volkshuisvesting, en daar kan worden ingezet waar corporaties zelf niet kunnen investeren.’ (MvL)

Reageer op dit artikel