nieuws

Flink herstel markt recreatiewoningen

Geen categorie

De markt voor recreatiewoningen in Nederland is zich sterk aan het herstellen. Het aantal transacties van recreatiewoningen is in 2015 bijna verdubbeld ten opzichte van 2014: van 1.750 naar 3.130 transacties. Dit zijn conclusies uit het onderzoek dat Bureau Stedelijke Planning voor de NVM heeft uitgevoerd.

In de periode 2005-2015 lag het gemiddeld aantal verkochte recreatiewoningen op 1.850 per jaar. Het afgelopen jaar was met ruim 3.100 transacties het hoogtepunt van alle jaren sinds 2004, het eerste jaar waarvoor deze data beschikbaar zijn. En daarmee ook hoger dan het aantal verkopen voor de start van de crisis. De gemiddelde transactieprijs is, na een periode van prijsdalingen, in 2015 gaan stijgen: met 8 procent ten opzichte van 2014. De NVM verwacht dat de gemiddelde transactieprijs voor recreatiewoningen de komende jaren verder gaat stijgen; in 2016 tussen de 5 en 10 procent. 

De NVM constateert dat het herstel vooral merkbaar is in de gebieden waar de markt voor recreatiewoningen al relatief goed was. Het aantal transacties is in het bijzonder zeer sterk gestegen in de regio’s Veluwe / Utrechtse Heuvelrug, de kust van Noord-Holland en in Zeeland. Daar is ook de gemiddelde transactieprijs gestegen. In de zwakkere  marktgebieden is de prijs verder gedaald, ondanks het feit dat ook daar het aantal transacties is toegenomen, aldus het onderzoeksrapport. ‘Net als op de reguliere koopwoningmarkt zijn de regionale verschillen dus groot’, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman.

Een verdere tweedeling op de recreatiewoningmarkt zit tussen het nieuwe en luxe aanbod, en het verouderde aanbod. De vraag richt zich meer en meer op het luxe segment, terwijl het oude aanbod verder in de problemen komt. De onderzoekers verwachten dat de oude voorraad verder in prijs zal dalen. De oude voorraad in aantrekkelijke gebieden is overigens wel kansrijk voor herontwikkeling. Voor het overige deel rest sloop, of verhuur aan andere doelgroepen, zoals seizoenarbeiders en statushouders en dergelijke.

De huidige lage rente zorgt voor een sterk toegenomen vraag naar recreatiewoningen. ‘Kopers beschouwen de aankoop als een alternatieve belegging nu spaargeld en obligaties zeer weinig opleveren, en aandelen als te risicovol worden gezien’, zegt Kimman. ‘Van een investering in een recreatiewoning heb je op dit moment meer plezier. Niet eens zozeer om de woning zelf, maar je investeert in zon, zee, bos en frisse lucht.’
Eigen recreatief gebruik blijft het voornaamste aankoopmotief. De meerderheid combineert het recreatieve gebruik met de verhuur aan derden op momenten dat zij er zelf geen gebruik van maken. 
Het aandeel (potentiële) kopers dat een recreatiewoning puur en alleen voor beleggingsdoeleinden koopt, is beperkt. Ongeveer 20 procent geeft aan de recreatiewoning puur als belegging te willen kopen. Eigen gebruik is voor deze groep pas later een optie. Omdat het rendement een veel grotere rol speelt in deze markt, is deze conjunctuurgevoeliger dan de reguliere koopwoningmarkt. 

 

Reageer op dit artikel