nieuws

Bijna 15.000 corporatiewoningen voor vluchtelingen in maak

Geen categorie

Woningcorporaties hebben de komende drie jaar bouwplannen voor 14.600 nieuwe woonplekken – nieuwbouw en ombouw – voor vergunninghouders. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 134 woningcorporaties.

Bijna 15.000 corporatiewoningen voor vluchtelingen in maak

Het gaat om gezinswoningen (39 procent), tijdelijke of mobiele woningen (21 procent) en woningen voor alleenstaanden (15 procent), schrijft corporatiekoepel Aedes in een bericht op de eigen website. Een kwart van de corporaties zegt nog niet te weten of en zo ja hoeveel zij gaan bouwen voor vergunninghouders. Gemiddeld wijzen woningcorporaties nu 14 procent van de vrijkomende en nieuwe woningen toe aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Om genoeg betaalbare woningen te hebben, rekenen corporaties soms lagere huren, stellen zij sloop uit en verkopen ze minder woningen dan eerder gepland, blijkt uit de enquête.

Bijna alle woningcorporaties kennen de subsidie van het Rijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Een vijfde van de corporaties maakt er gebruik van. Deze subsidie is bedoeld voor het bouwen van kamers in nieuwbouwwoningen of omgebouwde panden. De meest genoemde redenen om geen subsidie aan te vragen zijn de beperkte huurprijs die corporaties mogen vragen en de eis van ten minste vier vergunninghouders per woning. Ook zijn er gemeenten waar geen panden voor ombouw beschikbaar zijn.

Bij hun inzet voor de huisvesting van vergunninghouders ondervinden corporaties een aantal belemmeringen. Zo ziet 38 procent van de corporaties een tekort aan sociale huurwoningen. Een kwart van de corporaties meent dat bouwregelgeving en bestemmingsplannen hen tegenwerken. Ook het ontbreken van de huisvesting van vergunninghouders in de woonvisie van gemeenten zien corporaties als een probleem. (MvL)

Reageer op dit artikel