nieuws

Vestia-baas kraakt verdienmodel corporaties

Geen categorie

Het verdienmodel van corporaties staat te veel onder druk. Als de corporaties en politiek Den Haag niet ingrijpen, glijdt een waardevol volkshuisvestingssysteem langzaam af. Daarvoor waarschuwt Arjan Schakenbos, bestuursvoorzitter van Vestia, in Cobouw.

De verhuurdersheffing, het passend toewijzen, het sociale huurakkoord en de huursombenadering hebben de slagkracht van veel corporaties de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd. ‘Als je corporaties te weinig mogelijkheden geeft om te investeren en onvoldoende mogelijkheden geeft om de huren te verhogen, houdt het een keer op. Dan verlies je wel een kwaliteitssysteem waar we honderd jaar hard aan gewerkt hebben. Dat gaat de bietenbrug op. Misschien niet binnen nu en tien jaar, maar op een gegeven moment ben je het een keer kwijt.’

Schakenbos is voorstander van de herziene Woningwet. ‘Maar je moet wel oppassen dat je er niet in doorslaat, dat je wel een verdienmodel houdt voor corporaties.’

Reageer op dit artikel