nieuws

Vergelijking vastgoedmanagementsystemen online

Geen categorie

De Bouwstenen-publicatie ‘In Control!’ met een vergelijking van vastgoed- en facility managementsystemen is nu digitaal beschikbaar. Dat meldt Bouwstenen, een sectorverbindend platform voor bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed

Naast een uitgebreide vergelijking van de systemen wat betreft functionaliteiten en technische specificaties bevat de publicatie ‘In Control!’ artikelen over de informatiebehoeften van verschillende partijen, praktijkverhalen, trends en achtergronden. Op de website van Bouwstenen zijn gebruikservaringen te vinden. 

De publicatie is vooral bedoeld voor maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, scholen, zorgorganisaties en corporaties, maar is ook informatief voor vastgoedbeheerders uit de private sector. Steeds meer maatschappelijke organisaties zien het belang van professioneel vastgoed- en facility management. Om dit naar een hoger plan te brengen is behoefte aan meer en betere informatie. Goede informatiesystemen zijn daarbij onontbeerlijk.

In de publicatie wordt ingegaan op de integratie met Bouw Informatie Modellen (BIM), technische ontwikkelingen rond drones voor bijvoorbeeld dakinspecties en sensoren voor het gebruik en slijtage van materialen. Ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan efficiënter gebouwbeheer. 

Het onderzoek naar de managementsystemen heeft een jaarlijks karakter met steeds andere accenten. Zo ligt de focus voor dit jaar op het gebruik van informatiesystemen voor risicomanagement en planmatig onderhoud. Ook is een nieuwe publicatie met vergelijkingen, analyses en achtergrondverhalen in de maak. Belangrijk aspect daarbij is de gebruikerservaring.

De digitale versie van ‘In Control! Vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management’ is te vinden op de website van Bouwstenen.

Reageer op dit artikel