nieuws

‘Toegenomen investeringscapaciteit poetst huurheffing niet weg’

Geen categorie

Minister Blok gaat voorbij aan de schadelijke gevolgen van de verhuurdersheffing: hogere huren, minder nieuwbouw en een tekort aan betaalbare huurwoningen.

Dat zeggen corporatiekoepel Aedes, VNG en Woonbond in reactie op de evaluatie van de heffing van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dinsdag stuurde minister Blok zijn evaluatie naar de Tweede Kamer.

Corporaties hebben de heffing financieel overleefd. Daar is echter wel een hoge prijs voor betaald, menen de drie organisaties. Om de heffing te kunnen betalen, zijn ze gedwongen de huren te verhogen; in de periode 2009-2015 met liefst 100 euro per maand. Daarnaast is de betaalbare voorraad van corporatiewoningen met 262.000 afgenomen, onder andere door verkoop en minder nieuwbouw. Daardoor kunnen steeds meer huurders hun huur niet meer betalen en nemen de wachtlijsten toe. Aedes, VNG, Woonbond, G4 en G32 gaan gezamenlijk de betaalbaarheid van het wonen monitoren.

Verder hebben corporaties minder kunnen investeren in onderhoud, waardoor huizen verouderen en de levensduur afneemt. Door de verbeterde financiële positie kunnen corporaties in 2016 hun huren matigen en hun investeringsprogramma’s opschalen.’De schadelijke gevolgen van de verhuurdersheffing zijn echter bij lange na niet opgelost’, aldus de organisaties.

Bovendien staan gemeenten, huurders en corporaties voor grote maatschappelijke opgaven. In een gezamenlijke notitie Wonen in Nederland; maatschappelijke opgaven en bijdragen woningencorporaties zetten Aedes, VNG en Woonbond de maatschappelijke opgaven op een rijtje: voldoende betaalbare en energiezuinige huurwoningen, huizen voor urgente doelgroepen zoals ggz-patiënten en vergunninghouders en nieuwe woonvormen voor ouderen. Investeringen van corporaties en verbetering van de betaalbaarheid zijn daarom van groot belang de komende jaren. De verhuurdersheffing blijft daarbij een groot obstakel dat de minister kan wegnemen. 1,7 miljard aan heffing betekent structureel meer dan 60 miljard verlies aan investeringskracht. 

Reageer op dit artikel