nieuws

Super goedkope sociale huurwoning

Geen categorie

Het bouwen van ‘super goedkope’ sociale huurwoningen wordt aantrekkelijker. Blok geeft corporaties in schaarstegebieden een korting van 20.000 euro per woning op de verhuurdersheffing. In de Randstad is dat 10.000 euro.

Super goedkope sociale huurwoning

Naar schatting 6.200 nieuwbouwwoningen per jaar komen in aanmerking voor de vermindering, meldt Cobouw. Dat is ongeveer de helft van de corporatieproductie van de afgelopen jaren. De kortingsperiode loopt tussen 2017 en 2021. ‘Met de heffingsvermindering wordt een impuls voor de goedkope nieuwbouw bereikt’, schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Om een vliegwieleffect te genereren, gaat de minister met de bouwindustrie en bouwsector om tafel om te spreken over het aanbieden van kant-en-klare pakketten en prefab. Voor de definitie van schaarstegebieden zal aangesloten worden bij de afbakening die is gehanteerd bij de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel.

De minister heeft de verhuurdersheffing op nog een paar onderdelen aangepast. De totale opbrengst blijft gelijk, maar met een aantal maatregelen probeert hij corporaties in specifieke gebieden een steuntje in de rug te geven.

Reageer op dit artikel