nieuws

Sociale woningproductie hoofdstad blijft dalen

Geen categorie

De woningproductie van Amsterdamse woningcorporaties is gedaald van 2.000 woningen in 2013 naar nog geen 1.500 in 2015.

Dit blijkt uit het op 22 juni gepubliceerde jaarbericht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De nieuwbouw van sociale huurwoningen is sinds 2013 (1.094) licht gestegen naar 1.167 in 2015 maar gedaald ten opzichte van 2014 (1.233). De overige ruim 300 woningen bestonden uit koopwoningen en vrijesectorhuurwoningen. Vorig jaar verkochten de Amsterdamse corporaties gezamenlijk ongeveer 2.000 woningen en liberaliseerden ze nog eens 1.000 (voorheen) sociale huurwoningen.

De AFWC-leden hebben nu ongeveer 166.000 sociale huurwoningen in bezit. Ongeveer 20.000 sociale huurwoningen zitten in portefeuille bij niet-Amsterdamse corporaties. In 2014 heeft AFWC met het toen nieuwe Amsterdamse stadsbestuur afgesproken het aantal sociale huurwoningen niet onder het niveau van 163.000 mag dalen. Het jaarbericht is mede gebaseerd op gegevens van de gemeentelijke dienst Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

Reageer op dit artikel