nieuws

‘Snel samen handelen tegen aanstaand woningtekort’

Geen categorie

Pensioenfondsen, woningcorporaties en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om het dreigende woningtekort van 30.000 per jaar te voorkomen.

‘Snel samen handelen tegen aanstaand woningtekort’

Dat zegt Bouwend Nederland in reactie op eerder nieuws. Uit een op 9 juni gepubliceerd rapport (van Coelo) blijkt dat de geplande woningproductie van woningcorporaties pakweg halveert naar 110.000. Tegelijkertijd waarschuwt TU Delft-hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer dat het woningtekort in Nederland de komende jaren met 30.000 woningen per jaar zal oplopen.

Nodig zijn jaarlijks 80.000 maar vorig jaar werden amper 50.000 woningen opgeleverd terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen weer daalt. Ook worden de doelstellingen uit het Energieakkoord (alle corporatiewoningen gemiddeld label B in 2020) niet gehaald.

Bouwend Nederland juicht het toe als de verhuurdersheffing zou worden afgeschaft – waartoe Aedes pleit –  of wordt omgezet in een investeringsagenda. De belangenvereniging vindt dat gemeenten en corporaties zo snel mogelijk afspraken moeten maken over noodzakelijke investeringen in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en de verbetering van de bestaande sociale huurwoning. Het is ook zaak dat investeerders (pensioenfondsen) in beweging komen.

‘De vraag naar middeldure huurwoningen blijft alsmaar stijgen, terwijl het aanbod nauwelijks toeneemt. De tijd is rijp dat de zij hun verantwoordelijkheid nemen en investeringen in dit woningmarktsegment vergroten. En ook gemeenten kunnen een bijdrage leveren, door realistische grondprijzen te hanteren. Daarbij is het zaak dat er voldoende nieuwe plannen worden ontwikkeld. De provincies zouden hierop meer regie moeten voeren’, aldus Bouwend Nederland.

Reageer op dit artikel