nieuws

JLL: Ander beleid voor stadslogistiek

Geen categorie

Bedrijven moeten hun beleid rond stadslogistiek herzien. Dat is een van de conclusies van het rapport The fourth industrial revolution van JLL.

Er is sprake van een toenemende vraag naar innovatieve vormen van logistiek vastgoed in en rondom steden, om te kunnen voldoen aan duurzaamheidscriteria en de eisen van online en omnichannel retailing. Bedrijven moeten hun besluitvormingsprocessen op het gebied van hun vastgoed en toeleveringsketens beter afstemmen op bedrijfsbrede besluitvormingsprocessen. Zo kunnen ze niet alleen het beste uit hun distributienetwerken halen en klanten een zo goed mogelijke ervaring bieden, maar ook beter hun kosten en opbrengsten in de gaten houden.

Dankzij big data en technologie krijgen bedrijven een steeds beter inzicht in de vraag van klanten en hoe ze daarop kunnen anticiperen. Door deze middelen op de juiste manier in te zetten, kunnen zij invloed uitoefenen op de noodzakelijke transformatie van een traditionele, productiegestuurde aanbodketen naar een klantgerichte vraagketen. Bovendien zorgt dit voor meer inzicht in de vraag, grotere betrokkenheid bij de processen in de toeleveringsketen en een betere traceerbaarheid van producten. Door de inzet van big data hoeven logistieke bedrijven minder producten op voorraad te hebben en zijn zij beter in staat om het goederenverkeer binnen de toeleveringsketen te verwerken. 

De interesse in reshoring (productie naar het eigen land terughalen) en near-shoring (alle activiteiten dichter bij de afzetmarkt uitvoeren) is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt door de stijgende loonkosten in China, verborgen kosten die verband houden met lange toeleveringsketens, problemen met de kwaliteit van producten en de toenemende risico’s binnen de toeleveringsketens. De regio EMEA profiteert naar verwachting van een toenemende reshoring en near-shoring van activiteiten, waarbij gesegmenteerde toeleveringsketens de norm worden. Turkije, Midden- en Oost-Europa en Noord-Afrika zijn aantrekkelijke locaties geworden als near-shoringregio voor Europese afzetmarkten.

Reageer op dit artikel