nieuws

Imago Taxateurs kan sterker

Geen categorie

‘Organiseer een transparante governance en versterk het ambachtelijke imago van de taxateur.’ Dat zijn twee van de vijf aanbevelingen die uit een kwalitatief onderzoek zijn gekomen naar het vertrouwen in vastgoedtaxaties en taxateurs.

Dirk Brounen van Tias Vastgoedlab presenteerde op 7 juni tijdens Provada de uitkomsten naar het vertrouwen in taxateurs. Professionals uit andere beroepsgroepen, zoals artsen, accountants, bedrijfswaardeerders, beleggers en buitenlandse vastgoedtaxateurs werden voor dit onderzoek benaderd. Aanbevelingen die onder andere uit het onderzoek kwamen zijn ‘Toon en vier innovatie’, ‘Verbeter de opleiding’ en ‘zorg voor een strenge rechtvaardigheid in een slagvaardig tuchtrecht.’ Het resultaat is vervat in een animatiefilm die te zien is op vastgoedlab.nl en die op YouTube wordt geplaatst.

Sneller discussie
In het onderzoek vergeleek Brounen het vertrouwen in taxateurs met het vertrouwen in andere professionals. Notarissen, artsen en advocaten bleken het betrouwbaarst. Taxateurs komen op een summiere de negende plaats. In de International Business Lounge van Provada discussieerde Brounen met de toehoorders over wat dit onderzoek betekent. ‘De perceptie matcht niet met de werkelijkheid,’ zo waren de aanwezige taxateurs het eens. ‘Het doet geen recht aan wat we doen,’ zo werd gezegd. Volgens een aanwezige heeft het er ook mee te maken dat taxateurs bij de taxatie van grote panden vaak werken met mensen die al veel vakkennis hebben. ‘Je krijgt dan sneller discussie dan wanneer iemand een receptje bij de huisarts haalt.’
Dit werd ook al in het onderzoek geconstateerd in verband met de aanbeveling een transparante governance te organiseren. In de samenvatting van het onderzoek staat in een van de conclusies: ‘Vastgoedtaxateurs hebben te maken met een klantengroep die zelf al over aanzienlijke objectkennis beschikt. Zeker bij het taxeren van commercieel vastgoed zijn het vaak professionele beleggers voor wie de taxatie moet worden uitgevoerd. Uiteraard staat een onafhankelijke beoordeling voorop. Wel dient er in de aansturing van het proces meer rekenschap te worden gegeven van de kennis aan de stakeholders. Laat zien hoe de sector opereert en is georganiseerd. Toon berekeningen volledig en ga een open dialoog aan met je klant vanuit je expertise.’
In het onderzoek werd ook vastgesteld dat vastgoedtaxateurs worden geplaagd door veel vooroordelen. Dat is opmerkelijk, want in een land als Groot Brittannië wordt juist de gespecialiseerde kennis van een taxateur gezien als een blijk van ambacht. In dit verband zou de genoemde aanbeveling om innovatie te tonen en te vieren ook van dienst kunnen zijn. Zeker wanneer aansprekende boegbeelden vanuit de vakinhoud meer naar de voorgrond treden als uithangbord, kan het imago van de sector positief worden gekeerd. Qua innovatie wordt in andere sectoren explicieter gewerkt aan vooruitgang in de werkwijze. De vastgoedtaxatiesector maakt een behoudende indruk op dit vlak. Uiteraard staat de tijd ook niet stil voor de taxatiesector en evolueren werkwijzen continu. Voortschrijdend inzicht delen kan helpen om meer vertrouwen te winnen. Vertrouwen zowel in een proactieve houding als vertrouwen in de werkwijze.
Continue (bijspijker)educatie is hier ook van belang. In de aanbevelingen van het onderzoeksteam wordt in dit verband ook een overeenkomst tussen artsen, advocaten en notarissen genoemd: hun hoogwaardige (universitaire) opleiding. ‘Ook taxateurs zouden baat kunnen hebben bij meer selectieve en permanente educatie als basis voor exclusieve expertise. Hoogwaardige dienstverlening moet het hebben van hoogwaardig human capital. De kwaliteit van de dienst is immers een functie van de expertise en vaardigheid van de dienstverlener,’ zo schrijft Brounen in de conclusies van zijn onderzoek.

Tuchtrecht
Een ander belangrijk punt dat naar voren kwam in het onderzoek was het tuchtrecht. ‘In elke sector worden fouten gemaakt. Laat zien dat van deze fouten wordt geleerd en hoe dat wordt gedaan. Hierbij kan veel geleerd worden van de medische beroepen, waarbij openbare registers van medische missers bijdragen aan het opschonen en versterken van de beroepsgroep. Streng tuchtrecht kan helpen om de buitenwereld zicht te geven op de strenge heelmeesters.’
In het onderzoek werd ook gekeken naar hoe de betrouwbaarheid van taxatierapporten in de verschillende Europese landen wordt ervaren. Nederland neemt hier een derde plaats in, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Zweden en Duitsland staan op respectievelijk de vierde en vijfde plaats.

Bijzondere samenwerking
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NVM Business en RICS. NVM Programmamanager Taxeren Jeffrey Maarsman en RICS bestuurder Dave Hendriks (Savills) begeleidden het onderzoek: ‘NVM en RICS hebben beide de doelstelling de taxatiemarkt vooruit te brengen. Wij hebben gezamenlijk de opdracht voor dit onderzoek verstrekt, omdat wij het als onze taak zien het niveau van de hele sector naar een zo hoog mogelijk professioneel en ethisch niveau te tillen. Het niveau van dienstverlening van vastgoedtaxateurs is nu door een onafhankelijk instituut onderzocht. De aanbevelingen van prof.dr. Brounen gaan wij natuurlijk met onze leden bespreken. RICS en NVM Business hebben in ieder geval proactief besloten om samen aan de slag te gaan met deze suggesties. Met deze samenwerking is een voortvarende start gemaakt met innovatie in de sector,’ aldus Maarsman en Hendriks.
RICS en NVM Business benadrukken het belang van het onderzoek: ‘Er staat heel wat op het spel, zowel voor de vastgoedtaxateurs als voor hun klanten. De vastgoedmarkt telt immers ruim 9 miljoen panden en vertegenwoordigt ruim 2 biljoen euro. Daarmee is deze markt driemaal groter dan ons Bruto Binnenlands Product (BBP). Van de waarde van al dat vastgoed zijn heel wat belangen afhankelijk. Belangen die onze economie kunnen versterken, maar ook verzwakken. Vandaar dat de vastgoedmarkt de laatste jaren ook steeds meer aandacht heeft gekregen van kritische toezichthouders als De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vastgoedwaarde speelt een hoofdrol in onze economische vooruitzichten.’

Tekst: Harald Roelofs 

Dit artikel is verschenen in Vastgoedmarkt van juli 2016

Reageer op dit artikel