nieuws

Groei nieuwbouw woningen zakt in

Geen categorie

De groei van de woningproductie zakt in ten opzichte van 2015. In 2015 nam de nieuwbouw van woningen met 27 procent toe. In 2016 en 2017 daalt die groei naar 9 procent per jaar, terwijl het EIB in januari nog van 14 en 12 procent uitging.

Groei nieuwbouw woningen zakt in

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De totale woningproductie – nieuwbouw, verbouw en onderhoud – nam vorig jaar ten opzichte van 2014 met 17,5 procent toe tot 22,15 miljard euro. Dit jaar zullen de investeringen in woningbouw met 4,5 procent groeien naar 23,2 miljard euro, waarbij nieuwbouw met 9 procent het meest toeneemt. In 2017 gaat het EIB uit van een woningproductie van 24,6 miljard euro, 6 procent meer dan in 2016 (en +9 procent voor nieuwbouw).

De groei van de woningnieuwbouw van 9 procent is beduidend lager dan in januari werd verwacht. Het EIB raamde de groei toen nog op 14 procent in 2016 en 12 procent in 2017. Voor beide jaren samen betekent dit 725 miljoen euro minder nieuwbouw. Daar staat tegenover dat de herstel en verbouw van woningen zich in deze twee jaar verbetert met 350 miljoen euro. Per saldo blijft de totale woningbouwproductie in de periode 2015-2017 op peil. Tussen 2018 en 2021 schat het EIB de groei op 5 procent per jaar (woningproductie) en 8 procent (nieuwbouw).

Ook de cijfers voor de utiliteitsbouw zijn in neerwaartse richting aangepast. Dit geldt niet alleen voor de productiecijfers voor 2015, maar eveneens voor die van 2016 en 2017. Naar de huidige inzichten zal de utiliteitsbouw in 2015, 2016 en 2017 met 475 miljoen euro minder productie genoegen moeten nemen, waarvan bijna twee derde in de nieuwbouw. Wel neemt de productie toe.

In 2015 was sprake van 1 procent groei tot 18,7 miljard euro. In 2016 en 2017 verwacht het EIB een productie van respectievelijk 19,4 miljard euro (+3,5 procent) en 20,05 miljard euro (+3,5 procent). Tussen 2018 en 2021 daalt dat naar 2,5 procent per jaar. Het EIB verwacht dat de totale bouwproductie in 2021 – inclusief infrastructuur – dan uitkomt op ruim 71 miljard euro (prijzen 2014). Dat is ongeveer 750 miljoen hoger dan het niveau vlak voor de crisis.

Reageer op dit artikel