nieuws

Gemiddelde huurprijsgroei vrije sector 1,6 procent per jaar

Geen categorie

Vanaf het eerste kwartaal van 2008 tot en met het vierde kwartaal van 2015 is de huurprijs van vrijesectorwoningen toegenomen met 13 procent ofwel 1,6 procent per jaar. Meer dan 75 procent van de woningen in de vrije huursector wordt verhuurd onder de 1.000 euro per maand.

Gemiddelde huurprijsgroei vrije sector 1,6 procent per jaar

Dat blijkt uit MSCI-onderzoek op basis van de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen. In deze monitor zijn de verhuurtransacties opgenomen van de negen grootste woningbeleggers van Nederland. Bert Teuben en Herman Gelauff van MSCI hebben het onderzoek verricht. Het segment vrijesectorhuur laat over de periode vanaf 2007 een sterk aan de inflatie gekoppelde ontwikkeling van de huurprijzen zien. Het hogere huursegment is volatieler door de tijd en uiteraard liggen de huurprijzen in de meest stedelijke regio’s hoger dan in de rest van Nederland, concluderen ze.

Stedelijke regio’s zijn dus duidelijk in trek bij huurders. De gemiddelde huurprijs van woningen in het middensegment bedraagt in de grote steden van Nederland 90 eurocent per m2 per maand méér dan in het middensegment in de rest van Nederland. In het hogere segment boven de 1.000 bedragen de huren in de vier grotere steden bijna 4,70 euro per m2 per maand méér en in de overige steden 1,80 euro per m2 per maand meer dan de gemiddelde huurprijs voor het middensegment in overig Nederland.

Naast de regionale prijsverschillen is er ook een analyse gemaakt van de ontwikkeling per huurprijssegment. In de vier grote steden wordt 75 procent van de vrijesectorwoningen verhuurd onder de 1.150 euro per maand (inclusief parkeren, exclusief servicekosten). In  de overige steden lag dat op iets minder dan 950 euro per maand. Dit deel van de vrije sector laat over de gemeten periode een sterk aan de inflatie gekoppelde ontwikkeling van de huurprijzen zien. Het overige deel van de verhuringen (dus de 25 procent boven die grenzen) is volatieler door de tijd.

Vanaf het eerste kwartaal van 2008 tot en met het vierde kwartaal van 2015 is de huurprijs van vrijesectorwoningen toegenomen met 13 procent. Dit komt neer op een prijsontwikkeling van 7,43 tot 8,49 euro per m2. Hiermee is de ontwikkeling van de huurprijs nagenoeg gelijk aan de inflatie die in dezelfde periode 12 procent bedroeg. De gemiddelde prijsontwikkeling vanaf 2008 is hiermee 1,6 procent op jaarbasis. Maar met name in 2015 trad een versnelde huurprijsontwikkeling op van 2,4 procent op jaarbasis. De inflatie kwam in 2015 beneden de 1 procent en was daarmee juist lager dan het gemiddelde sinds 2008, en lager dan de huurprijsstijging.

Reageer op dit artikel