nieuws

Boekrecensie: 24 Hour Cities

Geen categorie

In 24 Hour Cities analyseert H. F. Kelly (clinical associate professor New York University) de ontwikkeling van Amerikaanse steden en geeft hij zijn visie op toekomstige succesfactoren.

Boekrecensie: 24 Hour Cities

Na de massale suburbanisatie halverwege de vorige eeuw hebben steden zich sinds de jaren negentig opnieuw uitgevonden en is het beeld gekanteld. Onderling verschillen de steden volgens H.F. Kelly sterk in aantrekkingskracht en levendigheid wat volgens hem bepalend is voor de toekomst.   

De kwalificatie 24 Hour Cities werd halverwege de jaren negentig zelf door Kelly geïntroduceerd en in de decennia daaropvolgend verder geoperationaliseerd en gekwantificeerd. In zijn afwisselende schrijfstijl combineert Kelly wetenschappelijk inzichten met eigen ervaringen en observaties. Daarbij geeft hij ook enige inzichten in zijn persoonlijk leven en drijfveren.  

De omvangrijke analyses van sociale, culturele, economische en technologische ontwikkelingen getuigen van een groot historisch besef. De vele zijpaden zullen niet alle lezers in dezelfde mate aanspreken maar het boek biedt wel een compleet overzicht van de geschiedenis van de Amerikaanse steden. De vele verwijzingen naar andere bronnen zijn daarbij zeer nuttig. 

De toegevoegde waarde van het boek zit ´m vooral in de vergelijkingen tussen type steden en de toetsing van hun aantrekkelijkheid en levendigheid aan de hand van vastgoeddata over huurontwikkeling, leegstand en rendementen. H.F. Kelly laat overtuigend zien dat levendige steden outperformen. Minpunt is dat er geen rekening wordt gehouden met onderlinge correlaties en de (beperkte) diversificatievoordelen. Daarnaast is er, ondanks de focus op toekomstige succesfactoren, beperkte aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Kelly stelt bijvoorbeeld wel aan de orde of de generatie Y in de grote steden blijft wonen of bij gezinsvorming alsnog voor de suburbs kiest, maar gaat hier helaas niet verder op in.  

24 Hour Cities biedt een originele en waardevolle theorie over de levendige stad. De auteur richt zich uitsluitend op de Amerikaanse stad maar de onderwerpen en theorieën zijn relevant voor steden in het algemeen. Daarmee is het boek relevant voor een brede groep van vastgoedprofessionals, bestuurders, stadssociologen, economen en geografen. De prominente aanbevelingen en het voorwoord van R. Florida, collega en auteur van The Rise of the Creative Class (één van de meest bediscussieerde boeken over steden in het afgelopen decennium) scheppen echter hoge verwachtingen die het boek op inhoud en vorm niet kan waarmaken. 

24 Hour Cities, Hugh F. Kelly,  308 pagina´s , uitgever:  Routledge, 2016

 

Recensent: 

Richard Buijtendijk, research analyst international real estate bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

Reageer op dit artikel