nieuws

Taxateur fiscus de mist in met Hummel-zaak

Geen categorie

Het Tuchtcollege Makelaardij heeft een taxateur van de Belastingdienst veroordeeld zonder oplegging van straf. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een taxateur in dienst van de Belastingdienst op de vingers is getikt door een onafhankelijk tuchtcollege.

Dat schrijft Koolhoven & Partners in een persbericht namens Lapidus Holding en Klaas Hummel. De zaak kwam aan het rollen nadat de belastingtaxateur een aantal panden aan de Beethovenstraat in Amsterdam van vastgoedondernemer Klaas Hummel ruim een half miljoen euro hoger taxeerde dan eerder twee onafhankelijke makelaarskantoren deden. Ook een taxatie die plaatsvond in opdracht van de bank pakte bijna 500.000 euro lager uit dan de fiscale taxatie. In een voor het Tuchtcollege Makelaardij Nederland ongebruikelijk oordeel, stelt het Tuchtcollege dat de ‘taxateur door haar werkgever (Belastingdienst) is misbruikt’. Vanwege dat grote aandeel van de fiscus krijgt de taxateur geen straf.

Juist uit oogpunt van zorgvuldigheid had Hummel twee onafhankelijke makelaars, tevens beëdigd taxateurs, in de arm genomen om de waarde van de panden objectief te laten vaststellen. De financierende bank liet daarna nog eens een eigen taxatie uitvoeren. Toen vervolgens de Belastingdienst enkele jaren later via haar eigen taxateur in het kader van een controle er meer dan 500.000 euro bovenop deed, diende de vastgoedondernemer een klacht in bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Die klacht is gegrond verklaard.

De taxateur van de Belastingdienst taxeerde in 2014 de panden aan de Beethovenstraat met terugwerkende kracht naar de waarde van september 2011 op 3,6 miljoen euro, terwijl twee Amsterdamse makelaarskantoren in 2011 onafhankelijk van elkaar de waarde van de panden hadden bepaald op respectievelijk 3 en 3,05 miljoen euro. In 2012 werd in opdracht van de bank nog een controle taxatie uitgevoerd waaruit een waarde kwam van 3,245 miljoen euro. Een verschil binnen de marge van 10 procent die niet ongebruikelijk is bij taxaties.

Hoewel de Belastingdienst zelf geen gevolgen verbond aan de fiscale gevolgen van de eigen taxatie en ook niet over de reden waarom de taxatie nodig was, werd de waardebepaling wél gebruikt door de heer Van Hees, de vereffenaar van de boedel van wijlen Willem Endstra. Van Hees is als vereffenaar aangewezen door de Belastingdienst, de grootste schuldeiser van de erven Endstra. Endstra en Hummel waren zakenpartners tot 2002. Bij de Ondernemerskamer loopt een procedure over de ontvlechting van de vennootschap van beide vastgoedondernemers. In deze procedure stelt vereffenaar Van Hees ‘dat de verkoop van de objecten [de panden aan de Beethovenstraat] mogelijk tegen een te lage prijs heeft plaatsgevonden’.

Dit is opmerkelijk omdat er een zakelijk conflict speelt tussen de erven Endstra en Klaas Hummel waarbij het gaat om de waarde van een vennootschap waarvan het pand Beethovenstraat deel uitmaakte. De erven zijn in dit conflict feitelijk figuranten omdat zij al hun rechten hebben overgedragen aan de boedel, vertegenwoordigd door Van Hees die optreedt namens de belangrijkste schuldeiser van de boedel: de Belastingdienst. De Belastingdienst verzamelt munitie die Van Hees helpt bij het slechten van een zakelijk privaat conflict. De Belastingdienst heeft als schuldeiser belang bij een zo hoog mogelijke opbrengst.

Reageer op dit artikel